คำศัพท์ สำนวน ประโยค ภาษาอังกฤษ เมื่อไปคาราโอเกะ พร้อมคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้เมื่อไปเที่ยวคาราโอเกะ go to a Karaoke bar ไปร้านคาราโอเกะ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้เมื่อไปเที่ยวคาราโอเกะ

go to a Karaoke bar ไปร้านคาราโอเกะ
select a song เลือกเพลง
request a song ขอเพลง
sing along ร้องเพลงตาม
sing in turns ผลัดกันร้อง
sing to the beat ร้องเพลงตรงตามจังหวะ
sing off the beat ร้องเพลงคร่อมจังหวะ, ร้องเพลงไม่ตรงจังหวะดนตรี
take the mike คว้าไมค์
fight over the mike แย่งไมค์
sing up ร้องเพลงให้ดังขึ้น
clear the throat กระแอม
adjust the beat ปรับเครื่องเสียง
dance and sing เต้นและร้อง
clap along with the music ปรบมือตามเสียงเพลง

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

Have you ever been to a Karaoke bar?
คุณเคยไปร้านคาราโอเกะไหม

There are so many songs that I can’t decide what to sing.
มีเพลงเยอะมาก ฉันตัดสินใจไม่ถูกว่าจะร้องเพลงอะไรดี

It’s a very good way to relieve stress.
มันเป็นวิธีคลายเครียดได้ดีทีเดียว

They were all fighting over the mike.
พวกเขาแย่งไมค์กันใหญ่เลย

แชร์เลย