การบอกว่า ชอบ ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

ชอบ และ ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร ฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล Like (ไลคฺ) […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/การบอกว่า ชอบ ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

ชอบ และ ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร ฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล

Like (ไลคฺ) ชอบ ภาษาอังกฤษ

I like it. (ไอ ไลคฺ อิท) ฉันชอบมัน
I like … (ไอ ไลคฺ) ฉันชอบ …
I love … (ไอ เลิฟ) ฉันรัก … / ฉันชอบ … มาก
I’m interested in … (ไอมฺ อินเทอริสทิด อิน) ฉันสนใจในเรื่อง …

Dislike (ดิสไลคฺ) ไม่ชอบ ภาษาอังกฤษ

I don’t like it. (ไอ โดนทฺ ไลคฺ อิท) ฉันไม่ชอบมัน
I don’t like … (ไอ โดนทฺ ไลคฺ) ฉันไม่ชอบ …
I’m not interested in … (ไอมฺ นอท อินเทอริสทิด อิน) ฉันไม่สนใจในเรื่อง …

ประโยคตัวอย่าง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน

Do you like dancing?
อ่านว่า ดู ยู ไลคฺ แดนซิง
แปลว่า คุณชอบเต้นไหม

Do you like rice?
อ่านว่า ดู ยู ไลคฺ ไรซฺ
แปลว่า คุณชอบข้าวไหม

แกรมม่าน่ารู้ วิธีถามว่า ชอบ…ไหม สามารถถามได้โดยใช้วลี Do you like + สิ่งที่ต้องการถาม ?

แชร์เลย