การนัดหมาย เลื่อนนัด ยกเลิกนัด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

การนัดหมาย เลื่อนนัด ยกเลิกนัด ภาษาอังกฤษ

นัดหมาย ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไรได้บ้าง ฝึกพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน จากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล

Making appointments (เมคคิง อะพอยเมินทซฺ) ทำการนัดหมาย

ประโยคตัวอย่าง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน

การถามเพื่อทำการนัดหมาย ภาษาอังกฤษ

What’s your plan tomorrow?
อ่านว่า วอทซฺ ยัว แพลน ทูมอโร่
แปลว่า พรุ่งนี้คุณมีแผนจะทำอะไร

What’s your plan next weekend?
อ่านว่า วอทซฺ ยัว แพลน เนคซฺทฺ วีคเอน
แปลว่า คุณวางแผนทำอะไรในสุดสัปดาห์หน้า

Are you free next week?
อ่านว่า อา ยู ฟรี เนคซฺทฺ วีค
แปลว่า สัปดาห์หน้าคุณว่างไหม

What time does the meeting start?
อ่านว่า วอท ไทมฺ ดาส เดอะ มีททิง สตารทฺ
แปลว่า การประชุมเริ่มตอนกี่โมง

Where shall we meet?
อ่านว่า แว แชล วี มีท
แปลว่า เราจะเจอกันที่ไหนดี

When can we meet?
อ่านว่า เว็น แคน วี มีท
แปลว่า เราเจอกันได้เมื่อไหร่

Is Friday okay?
อ่านว่า อีส ฟรายเด โอเค
แปลว่า วันศุกร์โอเคไหม, วันศุกร์ได้ไหม

Is next Friday convenient for you?
อ่านว่า อีส เนคซฺทฺ ฟรายเด คันวิเนียน ฟอ ยู
แปลว่า วันศุกร์หน้าคุณสะดวกไหม

Is 10 o’clock okay?
อ่านว่า อีส เท็น โอคลอค โอเค
แปลว่า สิบโมงได้ไหม

How about tomorrow at 11 a.m.?
อ่านว่า ฮาว อะเบาทฺ ทูมอโร แอท อิเลฟเว่น เอ เอ็ม
แปลว่า ถ้าเป็นพรุ่งนี้ตอน 11 โมงล่ะ

การตอบปฏิเสธ การนัดหมาย

I’m sorry, I won’t be able to make it on Friday.
อ่านว่า ไอมฺ ซอริ ไอ โวนทฺ บี เอเบิล ทู เมค อิท ออน ฟรายเด
แปลว่า ขอโทษที วันศุกร์ไม่ได้ [ไม่สะดวก, ไม่ว่าง]

I’m expecting someone at that time.
อ่านว่า ไอมฺ เอกซฺเพคทิง ซัมวัน แอท แดทฺ ไทมฺ
แปลว่า ฉันนัดบางคนไว้ช่วงเวลานั้นพอดี

I’m fully booked up.
อ่านว่า ไอมฺ ฟูลลิ บุคดฺ อัพ
แปลว่า ฉันมีภารกิจเต็มไปหมดเลย

ประโยค ยกเลิกนัด ภาษาอังกฤษ

We need to cancel today’s meeting.
อ่านว่า วี นีด ทู แคนเซิล ทูเดสฺ มีททิง
แปลว่า เราต้องยกเลิกการประชุมของวันนี้

Let’s scrap it!
อ่านว่า เลทสฺ สแครพฺ อิท
แปลว่า ยกเลิกกันเถอะ, ยกเลิกดีกว่า, ไม่ทำแล้วดีกว่า

การเลื่อนนัด ภาษาอังกฤษ

I’m sorry but I’m busy on Friday. Can I take a rain check?
อ่านว่า ไอมฺ ซอริ บัท ไอมฺ บิซิ ออน ฟรายเด แคน ไอ แฮฟ อะ เรน เชค
แปลว่า ขอโทษที ฉันไม่ว่างวันศูกร์ ขอเลื่อนนัดได้ไหม

ประโยคอื่นๆ เกี่ยวกับการนัดหมายภาษาอังกฤษ ที่ควรรู้

As soon as possible. (แอส ซูน แอส พอซซิเบิล) เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

I’m looking forward to it. (ไอมฺ ลุคคิง ฟอเวิด ทู อิท) ฉันตั้งตารอเลย

I have changed my mind. (ไอ แฮฟ เชนจฺ มาย ไมดฺ) ฉันเปลี่ยนใจแล้ว

แชร์เลย