อย่ามโน หลงตัวเอง หยิ่ง ยโส จองหอง ภาษาอังกฤษ พูดอย่างไร พร้อมคำอ่าน

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|

ก็แล้วแต่.. แล้วแต่คุณ ภาษาอังกฤษ พูดยังไง พร้อมคำอ่าน คำแปล

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|

จ่ายเอง แยกกันจ่าย ต่างคนต่างจ่าย ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไรได้บ้าง

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|

เข้าใจไหม นึกออกไหม ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร พร้อมคำอ่าน คำแปล

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|

การนัดหมาย เลื่อนนัด ยกเลิกนัด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|

เหนื่อยมาก พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร เหนื่อยกาย เหนื่อยใจ ฯ

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|

คำว่า อร่อย ภาษาอังกฤษมีอะไรบ้าง การถามว่าอร่อยไหม และบอกว่าอร่อย

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|

สแลง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

By |Categories: ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน|

Go to Top