การสั่งอาหาร และ ซื้อของกิน ภาษาอังกฤษ พูดง่าย ใช้จริง พร้อมคำอ่าน คำแปล

การสั่งอาหาร และ ซื้อของกิน ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร ฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน จากประโยคที่เจอบ่อย และใช้จริงในชีวิตประจำวัน Ordering […]

การสั่งอาหาร และ ซื้อของกิน ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร ฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน จากประโยคที่เจอบ่อย และใช้จริงในชีวิตประจำวัน

Ordering food (ออเดอริง ฟูด) การสั่งอาหาร
Purchasing (เพอเชสซิง) การซื้อ

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

I’m hungry. Let’s find something to eat.
อ่านว่า ไอมฺ ฮังกริ เลทสฺ ไฟนดฺ ซัมธิง ทู อีท
แปลว่า ฉันหิวแล้ว ไปหาอะไรกินกันเถอะ

I will have …
อ่านว่า ไอ วิล แฮฟ …
แปลว่า ฉันจะเอา … / ฉันจะกิน …

I’m stuffed.
อ่านว่า ไอมฺ สตัฟทฺ
แปลว่า ฉันอิ่มมาก

I will pay.
อ่านว่า ไอ วิล เพ
แปลว่า ฉันจ่ายเอง

How much is it?
อ่านว่า ฮาว มัช อิส อิท
แปลว่า ราคาเท่าไร

เมื่อกินเสร็จแล้วต้องการจ่ายเงิน คำว่า คิดเงิน เก็บเงิน ภาษาอังกฤษ พูดว่า Bill, please อ่านว่า บิล พลีซ

เวลาเราจ่ายเงิน แล้วต้องการบอกว่า ไม่ต้องทอน ภาษาอังกฤษ คือ Keep the change อ่านว่า คีพ เดอะ เชนจฺ

แชร์เลย