สรุป การใช้ Past Continuous Tense ตัวอย่างประโยค คำแปล

Past Continuous Tense (อดีตกาลกำลังกระทำ) โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ ประธาน + was, were + […]

Past Continuous Tense (อดีตกาลกำลังกระทำ)

โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ

ประธาน + was, were + กริยาเติม ing

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I was drinking.
แปลว่า ฉันกำลังดื่ม (ในอดีต)

They are playing football in the field.
แปลว่า พวกเขากำลังเล่นฟุตบอลอยู่ในสนาม

อ่านเพิ่มเติม คลิก >> การเติม ing

หลักการใช้ Past Continuous Tense

1. ใช้ past continuous tense เมื่อเกิดเหตุการณ์ 2 อย่าง ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยที่มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นและดำเนินอยู่ก่อนแล้ว จะใช้ past continuous tense ส่วนเหตุการณ์ที่สอง ที่เกิดแทรกขึ้นมาระหว่างนั้น จะใช้ past simple tense

ตัวอย่างประโยค past continuous tense กรณีที่ 1

While I was cooking, the telephone rang.
แปลว่า ขณะที่ฉันทำอาหาร โทรศัพท์ก็ดังขึ้น

We were walking along the street, it began to rain.
แปลว่า พวกเรากำลังเดินไปตามถนน แล้วฝนก็เริ่มตก

2. ใช้ past continuous tense แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ในอดีต

ตัวอย่างประโยค past continuous tense กรณีที่ 2

She was sleeping in the class.
แปลว่า หล่อนกำลังหลับ ในห้องเรียน (ระหว่างเรียน ในอดีต)

He was running.
แปลว่า เขากำลังวิ่ง (กำลังกระทำ ในอดีต)

3. ใช้ past continuous tense แสดงเหตุการณ์สองอย่าง ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน (อย่างต่อเนื่อง) ในเวลาเดียวกัน และมักมีคำว่า while อยู่ในประโยค

ตัวอย่างประโยค past continuous tense กรณีที่ 3

While I was watching TV, my brother was reading a book.
แปลว่า ในขณะที่ฉันกำลังดูทีวี น้องชายของฉันกำลังอ่านหนังสือ

He was sleeping while I was talking with my friends.
แปลว่า เขากำลังหลับ ในขณะที่ฉันกำลังคุยกับเพื่อนของฉัน

อ่านต่อแบบละเอียด คลิก >> Past Continuous Tense

แชร์เลย