การชักชวน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

การชักชวน ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่เจอบ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล Persuading (เพอรฺสเวดิง) การชักชวน ภาษาอังกฤษ […]

การชักชวน ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่เจอบ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล

Persuading (เพอรฺสเวดิง) การชักชวน ภาษาอังกฤษ

Are you ready? (อา ยู เรดดิ) คุณพร้อมไหม, คุณพร้อมหรือยัง
Try it (ทฺราย อิท) ลองดูสิ, ลองหน่อยเถอะน่า
Come on (คัม ออน) เอาเถอะน่า
Go ahead (โก อะเฮด) เอาเลย, ลุยเลย, ทำเลย, เชิญเลย
Let’s go (เลทซฺ โก) ไปกันเถอะ
Here we go (เฮีย วี โก) ไปกันเลย, ไปกันเถอะ
Count me in (เคานทฺ มี อิน) ฉันเอาด้วยคน [นับฉันรวมเข้าไปด้วย] Count me out (เคานทฺ มี เอาทฺ) ฉันไม่เอาด้วย [ไม่ต้องนับฉันรวมในนั้น]

ความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

Here we go และ here we go again

การใช้ here we go ในภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใช้ได้ในหลายสถานการณ์ เช่น เมื่อกำลังจะออกเดินทาง แล้วพูดว่า Here we go! แปลว่า ไปกันเถอะ หรือพูดเมื่อเตรียมตัวจะทำอะไรบางอย่าง

การใช้ here we go again แปลว่า เอาอีกแล้ว ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ เช่น

Oh, here we go again! He has just asked to borrow some more money from me.
อ่านว่า โอ้ เฮีย วี โก อะเกน ฮี แฮซ จัสทฺ อาสคฺดฺ ทู บอโร ซัม มอ มันนิ ฟรอม มี
แปลว่า โอ้ เอาอีกแล้ว! เขาเพิ่งจะขอยืมเงินเพิ่มจากฉันอีก

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

I will have a trip soon. Do you want to come along?
อ่านว่า ไอ วิล แฮฟ อะ ทริพ ซูน ดู ยู ว้อนทฺ ทู คัม อะลอง
แปลว่า ฉันจะจัดทริปเร็วๆ นี้ คุณอยากร่วมมาด้วยกันไหม

Count me out.
อ่านว่า เคานทฺ มี เอาทฺ
แปลว่า ไม่เอาอ่ะ

Come on. Why not?
อ่านว่า คัม ออน วาย นอท
แปลว่า เอาเถอะน่า ทำไมไม่ล่ะ

Could I ask you a rather personal question?
อ่านว่า แคน ไอ อาสคฺ ยู อะ แรเธอ เพอซะนอล เควสเชิน
แปลว่า ฉันขอถามคุณเกี่ยวกับเรื่องค่อนข้างส่วนตัวหน่อยได้ไหม

Sure, go ahead.
อ่านว่า ชัวรฺ โอ อะเฮด
แปลว่า แน่นอน ได้เลย

แชร์เลย