คำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับใช้บริการ & พนักงาน ไปรษณีย์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับไปรษณีย์ สำหรับผู้ใช้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และพนักงานที่ทำงานในที่ทำการไปรษณีย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับไปรษณีย์ สำหรับผู้ใช้บริการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และพนักงานที่ทำงานในที่ทำการไปรษณีย์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

send a letter ส่งจดหมาย
send a parcel ส่งพัสดุ
paste the stamp on the envelope ติดแสตมป์บนซองจดหมาย
write the address เขียนที่อยู่
look through the postal code หารหัสไปรษณีย์
wrap a parcel ทำการห่อพัสดุ
tie a parcel tight with string ใช้เชือกมัดห่อพัสดุให้แน่น
weigh a parcel on the scales ชั่งพัสดุบนเครื่องชั่ง
express ส่งด่วน
regular mail ส่งแบบธรรมดา
registered mail ส่งแบบลงทะเบียน
peel off a stamp ลอกแสตมป์ออก
airmail ระบบขนส่งจดหมายทางอากาศ (ส่งโดยเครื่องบิน)
PO Box ตู้ไปรษณีย์เช่า, ตู้ ปณ.
padded envelop ซองกันกระแทก
return address ที่อยู่สำหรับส่งคืน
Track and Trace บริการตรวจสอบสถานะพัสดุ
drop off a letter in a mailbox หย่อนจดหมายใส่ตู้ไปรษณีย์
sort the mail คัดแยกจดหมาย
deliver the mail by motorcycle ขี่รถมอเตอร์ไซค์ส่งจดหมาย
go to the post office to pick up a parcel ไปรับพัสดุ ณ ที่ทำการไปรษณีย์

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

Do you want to send it express or regularly?
คุณต้องการส่งด่วนหรือส่งแบบธรรมดา

How do you want it sent?
คุณอยากส่งแบบไหน

Use a wet sponge when you put stamps on an envelope.
ใช้ฟองน้ำเปียก เมื่อคุณต้องการติดแสตมป์บนซองจดหมาย

แชร์เลย