การชมเชย ภาษาอังกฤษ คำชมต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำชมต่างๆ พูดภาษาอังกฤษว่าอะไรได้บ้าง การชมเชย ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่เจอบ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล Praises […]

คำชมต่างๆ พูดภาษาอังกฤษว่าอะไรได้บ้าง การชมเชย ภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ฝึกพูดภาษาอังกฤษง่ายๆ ด้วยประโยคภาษาอังกฤษที่เจอบ่อย พร้อมคำอ่าน คำแปล

Praises (เพรซิส) การชมเชย ภาษาอังกฤษ

How nice! (ฮาว ไนซฺ) ดีจัง, ดีอะไรอย่างนี้
Great (เกรท) เยี่ยม
Cool (คูล) เจ๋ง
That’s cute (แดทสฺ คิวทฺ) น่ารักจัง
Not bad (นอท แบด) ไม่เลวนะ
Well done (เวล ดัน) ทำได้ดีนะ, เยี่ยมเลย [ใช้สำหรับชมเชยในสิ่งที่ทำสำเร็จเสร็จแล้ว] Keep up the good work (คีพ อัพ เดอะ กูด เวิรคฺ) ทำดีๆ ต่อไปนะ

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

I passed the test.
อ่านว่า ไอ พาสดฺ เดอะ เทสทฺ
แปลว่า ฉันสอบผ่านแล้ว

Well done!
อ่านว่า เวล ดัน
แปลว่า เยี่ยมไปเลย

What was the food like?
อ่านว่า วอท วอซ เดอะ ฟูด ไลคฺ
แปลว่า อาหารเป็นไงบ้าง

Not bad – better than last time.
อ่านว่า นอท แบด เบทเทอ แดน ลาสทฺ ไทมฺ
แปลว่า ไม่เลวนะ ดีกว่าครั้งก่อน

แชร์เลย