คำศัพท์ สำนวน ในร้านอาหาร ประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในร้านอาหาร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล ask for the menu […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในร้านอาหาร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

ask for the menu ขอเมนู, ขอรายการอาการ
read the menu อ่านเมนู, ดูรายการอาหาร
decide what to order ตัดสินใจว่าจะสั่งอะไร
call the waiter เรียกพนักงาน, เรียกบ๋อย, เรียกบริกร
order สั่ง
change the order เปลี่ยนอาหารที่สั่ง
cancel the order ยกเลิกรายการอาหารที่สั่ง
order something in addition สั่งบางอย่างเพิ่มเติม, สั่งอาหารเพิ่ม
wet towel ผ้าเย็น, ผ้าเปียกสำหรับเช็ดมือ
spread my napkin on my lap คลี่ผ้าเช็ดปากวางบนตัก (ของฉัน)
wipe my mouth with my napkin เช็ดปากด้วยผ้าเช็ดปาก (ของฉัน)
serve เสิร์ฟอาหาร
spill the food ทำอาหารหก, ทำข้าวหก, ทำกับข้าวหก
drop … ทำ…ตก, ทำ…ร่วง
clear the table เก็บโต๊ะ
waiter บริกรชาย
waitress บริกรหญิง
waitperson บริกร (เรียกบริกรโดยทั่วไป ไม่ได้ระบุว่าเป็นเพศชาย หรือหญิง)

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน เมื่อทานอาหารในร้านอาหาร

Please wait to be seated.
กรุณารอให้พนักงานพาไปนั่งที่โต๊ะ

Would you like to order?
คุณต้องการสั่งอาหารเลยไหม

I’ll come back a little later.
เดี๋ยวอีกสักครู่ฉันจะกลับมาใหม่

Would you please pass me the salt?
คุณช่วยส่ง (ช่วยหยิบ) กระปุกเกลือให้หน่อยได้ไหม

I dropped my spoon. Can I get another one?
ฉันทำช้อนตก ขออันใหม่ได้ไหม

แชร์เลย