คำศัพท์ ประโยคภาษาอังกฤษ บนท้องถนน & ข้างทาง พร้อมคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้บนท้องถนน cross the street at a crosswalk […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้บนท้องถนน

cross the street at a crosswalk
ข้ามถนนตรงทางม้าลาย

wait at a crosswalk for the light to change
รอสัญญาณไฟจราจรตรงทางม้าลาย

step on …
เหยียบ …

step on some gum
เหยียบหมากฝรั่ง

ask for directions
ถามทาง

give directions
บอกทาง

yield the way
ให้ทาง

look at the signboard
ดูป้าย, มองป้าย

run into …
บังเอิญเจอ …

the phone eats the coin
ตู้โทรศัพท์กินเหรียญ

spit in the street
ถุยน้ำลายบนถนน

throw trash in the street
ทิ้งขยะตามถนน

throw trash in the trash can
ทิ้งขยะในถังขยะ

ประโยคภาษาอังกฤษ บนท้องถนน และข้างทาง สำหรับชีวิตประจำวัน

The crosswalk light is blinking.
สัญญาณไฟข้ามถนนกำลังกระพริบ

The road is jammed.
ถนนแน่นไปด้วยรถ, รถเต็มถนน

Pick up all the trash around you and throw it in the trash can.
เก็บขยะรอบๆ ตัวคุณ แล้วเอาไปทิ้งในถังขยะ

Watch your wallet! It’s easy to be robbed by a pickpocket.
ดูกระเป๋าสตางค์ของคุณไว้ให้ดี แถวนี้โดนล้วงกระเป่าได้ง่ายๆ

It’s always blocked here because the road goes from two lanes to one lane.
ตรงนี้รถติดตลอด เพราะถนนเปลี่ยนจาก 2 เลน เหลือแค่เลนเดียว

แชร์เลย