เริ่มงาน เลิกงาน ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร คำศัพท์ สำนวนต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ตอนเริ่มงาน เลิกงาน start working at a company […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/เริ่มงาน เลิกงาน ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร คำศัพท์ สำนวนต่างๆ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ตอนเริ่มงาน เลิกงาน

start working at a company
เริ่มงานที่บริษัท

go to work
ไปทำงาน

be trained
ได้รับการฝึกงาน

wear you ID
ติดบัตรพนักงาน (ของคุณ)

swipe your ID through the machine
รูดบัตรพนักงานที่เครื่อง

go out for lunch
ไปทานอาหารกลางวันข้างนอก

leave work
เลิกงาน, ออกจากที่ทำงาน

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

When did you start working at this company?
คุณเริ่มงานที่บริษัทนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่

What time do you usually go to work?
ปกติคุณไปทำงานกี่โมง

You have to attend a training workshop for new employees.
คุณต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานใหม่

แชร์เลย