คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการโทรศัพท์ ประโยค พร้อมคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ สำหรับต่อโทรศัพท์ คุยโทรศัพท์ make a phone call ทำการโทร, […]

Home/ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน/คำศัพท์ สำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการโทรศัพท์ ประโยค พร้อมคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ สำหรับต่อโทรศัพท์ คุยโทรศัพท์

make a phone call ทำการโทร, โทรศัพท์
make prank calls โทรแกล้ง, โทรกวน
make an international call โทรไปต่างประเทศ
make a long distance call โทรทางไกล
pick up the phone ยกหูโทรศัพท์
drop the receiver ทำหูโทรศัพท์หล่น
dial the number กดหมายเลขโทรศัพท์
dial the wrong number กดเบอร์ผิด, กดหมายเลขโทรศัพท์ผิด
answer the phone รับโทรศัพท์
rush to answer the phone รีบ(วิ่ง)ไปรับโทรศัพท์
transfer your call to … โอนสายของคุณไปยัง …
hold the line ถือสายรอ
hold on รอสาย
the line is busy สายไม่ว่าง
no one answers ไม่มีคนรับสาย
leave a message ฝากข้อความ
talk through the speaker phone คุยผ่านลำโพง
get cut off สายตัด
hang up the phone วางหูโทรศัพท์, วางสาย

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

No one answer the phone.
ไม่มีใครรับโทรศัพท์

There is no one here by that name. You must have the wrong number.
ที่นี่ไม่มีคนชื่อนั้น คุณน่าจะมีเบอร์โทรศัพท์ผิด

I was talking and he just hung up.
ฉันกำลังพูดอยู่แล้วเขาก็วางหูใส่ฉัน

He is on another line.
เขาติดสายอยู่

แชร์เลย