เหนื่อยมาก พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร เหนื่อยกาย เหนื่อยใจ ฯ

เหนื่อย ภาษาอังกฤษ พูดว่าอะไร

สารพัดวิธี บอกว่า “เหนื่อย” ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ไม่ว่าจะเหนื่อยธรรมดา เหนื่อยมาก เหนื่อยกาย เหนื่อยใจ ภาษาอังกฤษพูดยังไง มีคำศัพท์ สำนวน อะไรบ้างมาดูกัน

เหนื่อย ภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า tired

อ่านว่า ทายเยิรดฺ
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I’m tired.
ไอมฺ ทายเยิรดฺ
ฉันเหนื่อย

เหนื่อยมาก ภาษาอังกฤษ พูดว่า exhausted

อ่านว่า เอ็กซอซถิด
ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I was exhausted by the journey.
ไอ วอซ เอ็กซอซถิด บาย เดอะ เจอนิ
ฉันเหนื่อยมากเพราะการเดินทาง

I was absolutely exhausted by the time we got home.
ไอ วอซ แอบโซลูทลิ เอ็กซอซถิด บาย เดอะ ไทมฺ วี กอท โฮม
ฉันรู้สึกเหนื่อยมากๆ ตอนที่ถึงบ้าน

I was exhausted by my long walk.
ไอ วอซ เอ็กซอซถิด บาย มาย ลอง วอลคฺ
ฉันเหนื่อยจนหมดแรงเพราะการเดินไกลของฉัน

I felt exhausted after climbing all those stairs.
ไอ เฟลทฺ เอ็กซอซถิด แอฟเทอ ไคลมิง ออล โดส สแตรสฺ
ฉันรู้สึกเหนื่อยมากหลังจากเดินขึ้นบันไดนั้น

I was exhausted from studying all night.
ไอ วอซ เอ็กซอซถิด ฟรอม สตัทดิอิง ออล ไนทฺ
ฉันเหนื่อยมากจากการอ่านหนังสือทั้งคืน

You look absolutely exhausted.
ยู ลุค แอบโซลูทลิ เอ็กซอซถิด
คุณดูเหนื่อยมากเลยนะ

เหนื่อยมาก หมดแรง ไม่มีแรง ภาษาอังกฤษ คือ pooped

อ่านว่า พูพดฺ

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

I can’t walk any further. I’m pooped!
ไอ แคนทฺ วอลคฺ เอนิ เฟอเทอ ไอมฺ พูพดฺ
ฉันเดินต่อไปอีกไม่ไหวแล้ว ฉันเหนื่อยจนหมดแรงแล้ว

I’m too pooped to go shopping today.
ไอมฺ ทู้ พูพดฺ ทู โก ช้อบปิง ทูเด
ฉันเหนื่อยเกินไปที่จะไปซื้อของวันนี้

I was really pooped by the end of the day.
ไอ วอซ เรียลลิ พูพดฺ บาย ดิ เอน ออฟ เดอะ เด
พอหมดวันแล้วฉันเหนื่อยจนหมดแรงเลย

บอกว่า เหนื่อย แบบอื่นๆ

I’m out of energy!
อ่านว่า ไอมฺ-เอาทฺ-ออฟ-เอนเนอจี
แปลว่า ฉันหมดแรงแล้ว, ฉันหมดพลังแล้ว. ฉันไม่มีแรงแล้ว

I’m sleepy.
อ่านว่า ไอมฺ-สลีพพิ
แปลว่า ฉันง่วง (เพราะเหนื่อย เพลีย ไม่มีแรงทำอะไรแล้ว)

การอธิบายคำว่า เหนื่อย เป็นภาษาอังกฤษ

เหนื่อยกาย ภาษาอังกฤษ

to be tired
to be exhausted
to be weary

ตัวอย่าง เช่น

You look weary.
ยู ลุค เวียริ
คุณดูเหนื่อยอ่อนจังเลย

เหนื่อยใจ ภาษาอังกฤษ

to be downhearted
to be dishearted
to be troubled

ตัวอย่าง เหนื่อยใจ, ท้อแท้ เช่น

Don’t be downhearted!
โดนทฺ บี ดาวนฺฮารทถิด
อย่าท้อแท้สิ!

เหนื่อยหน่าย ภาษาอังกฤษ

to be tired of
to be fed up with
to be sick of

ตัวอย่าง เหนื่อยหน่าย, เบื่อหน่าย เช่น

I’m fed up with my job.
ไอมฺ เฟด อัพ วิธ มาย จ้อบ
ฉันเหนื่อยหน่ายกับงานฉันเหลือเกิน

แชร์เลย