คำศัพท์ สำนวน เมื่อดูโทรทัศน์ ประโยคภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการดูโทรทัศน์ plug in เสียบปลั๊ก unplug ถอดปลั๊ก turn […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการดูโทรทัศน์

plug in เสียบปลั๊ก
unplug ถอดปลั๊ก
turn on the TV เปิดโทรทัศน์
turn off the TV ปิดโทรทัศน์
use the remote control ใช้รีโมตคอนโทรล
push the power button กดปุ่มเปิด
surf the channels ค้นหาช่อง
change the channels เปลี่ยนช่อง
turn to channel … เปลี่ยนไปช่อง …
adjust the volume ปรับเสียง
turn up เพิ่มเสียง
turn down ลดเสียง
tape a program อัดรายการไว้, บันทึกรายการไว้

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

Why doesn’t the TV work?
ทำไมโทรทัศน์ไม่ติด, ทำไมทีวีใช้ไม่ได้

It’s unplugged.
มันไม่ได้เสียบปลั๊ก

How do you turn on this TV?
คุณเปิดโทรทัศน์เครื่องนี้ยังไง

What’s wrong with the screen?
หน้าจอเป็นอะไร

Would you please turn down the TV a little?
คุณช่วยเบาเสียง(หรี่เสียง) โทรทัศน์หน่อยได้ไหม

Which program do you want to watch?
คุณอยากดูรายการอะไร

แชร์เลย