ดูโทรทัศน์ ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค พร้อมคำอ่าน คำแปล

ประโยคภาษาอังกฤษ บอกว่า ดูโทรทัศน์ ภาษาอังกฤษ สามารถพูดว่า Watch TV อ่านว่า วอทชฺ-ทีวี แปลว่า […]

ประโยคภาษาอังกฤษ บอกว่า ดูโทรทัศน์ ภาษาอังกฤษ สามารถพูดว่า
Watch TV อ่านว่า วอทชฺ-ทีวี แปลว่า ดูทีวี, ดูโทรทัศน์
** เรียนเพิ่มเติม >> การใช้ See, Look, Watch แตกต่างกันอย่างไร

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

Turn on the television, please
อ่านว่า เทิรนฺ-ออน-เดอะ-เทเลวิเชิน-พลีซ
แปลว่า กรุณาเปิดโทรทัศน์หน่อย

What TV programs do you like?
อ่านว่า วอท-ทีวี-โปรแกรม-ดู-ยู-ไลคฺ
แปลว่า คุณชอบรายการโทรทัศน์อะไร

I like watching …
อ่านว่า ไอ-ไลคฺ-วอทชฺชิง …
แปลว่า ฉันชอบดู …

I want to watch …
อ่านว่า ไอ-วอนทฺ-ทู-วอทชฺ …
แปลว่า ฉันอยากดู …

Where is the remote control?
อ่านว่า แวรฺ-อีส-เดอะ-รีโมท-คอนโทรล
แปลว่า รีโมทอยู่ไหน

Is it near the end?
อ่านว่า อีส-อิท-เนีย-ดิ-เอน
แปลว่า มันใกล้จบหรือยัง

Turn it off when you finish watching.
อ่านว่า เทิรนฺ-อิท-ออฟ-เว็น-ยู-ฟินิช-วอทชฺชิง
แปลว่า ปิดมัน(โทรทัศน์)เมื่อคุณดูเสร็จ

แชร์เลย