ที่ว่าการอำเภอ ภาษาอังกฤษ คำศํพท์ สำนวน ติดต่อราชการ พร้อมคำแปล

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในที่ว่าการอำเภอ, สถานที่ราชการ

District Office
ที่ว่าการอำเภอ

marriage registration
การจดทะเทียนสมรส

submit an application
ยื่นคำขอ

send (somebody) to prison
ส่ง(ใครบางคน)เข้าคุก

escape from prison
หลบหนีออกจากคุก

be recaptured while escaping
ถูกจับได้ระหว่างหลบหนี

release
ปล่อยตัว

be released
ถูกปล่อยตัว

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

Where should I submit this application?
ฉันยื่นคำขอนี้ได้ที่ไหน, ยื่นคำร้องตรงไหน

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ราชการในต่างประเทศ

ในหลายประเทศไม่มีที่ว่าการอำเภอเหมือนในประเทศไทย หากต้องการติดต่อทำเอกสารต่างๆ ทางราชการ จะต้องไปที่ City Hall

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn