ที่ว่าการอำเภอ ภาษาอังกฤษ คำศํพท์ สำนวน ติดต่อราชการ พร้อมคำแปล

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในที่ว่าการอำเภอ, สถานที่ราชการ

District Office
ที่ว่าการอำเภอ

marriage registration
การจดทะเทียนสมรส

submit an application
ยื่นคำขอ

send (somebody) to prison
ส่ง(ใครบางคน)เข้าคุก

escape from prison
หลบหนีออกจากคุก

be recaptured while escaping
ถูกจับได้ระหว่างหลบหนี

release
ปล่อยตัว

be released
ถูกปล่อยตัว

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

Where should I submit this application?
ฉันยื่นคำขอนี้ได้ที่ไหน, ยื่นคำร้องตรงไหน

ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ราชการในต่างประเทศ

ในหลายประเทศไม่มีที่ว่าการอำเภอเหมือนในประเทศไทย หากต้องการติดต่อทำเอกสารต่างๆ ทางราชการ จะต้องไปที่ City Hall

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน