ทำการบ้าน ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

ประโยคภาษาอังกฤษ บอกว่า ทำการบ้าน ภาษาอังกฤษ สามารถพูดได้ว่า
Do homework อ่านว่า ดู-โฮมเวิรคฺ แปลว่า ทำการบ้าน

** ทำไมจึงไม่ใช้ make homework เรียนเพิ่ม >> การใช้ do และ make ภาษาอังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ จาก ตัวอย่างประโยค

Do you have any homework?
อ่านว่า ดู-ยู-แฮฟ-เอนนิ-โฮมเวิรคฺ
แปลว่า คุณมีการบ้านไหม

Do your homework.
อ่านว่า ดู-ยัวรฺ-โฮมเวิรคฺ
แปลว่า ทำการบ้านของคุณ

Don’t forget to do your homework.
อ่านว่า โดนทฺ-ฟอรฺเกทฺ-ทู-ดู-ยัวรฺ-โฮมเวิรคฺ
แปลว่า อย่าลืมทำการบ้านของคุณ

The teacher told us to read chapter three for homework.
อ่านว่า เดอะ-ทีชเชอ-โทลดฺ-อัส-ทู-รีด-แชพเตอ-ธรี-ฟอรฺ-โฮมเวิรคฺ
แปลว่า คุณครูสั่ง(พวกเรา)ให้อ่านบทที่ 3 เป็นการบ้าน

Have you done your homework?
อ่านว่า แฮฟ-ยู-ดัน-ยัวรฺ-โฮมเวิรคฺ
แปลว่า คุณทำการบ้าน(เสร็จ)หรือยัง

You can’t watch TV until you have done your homework.
อ่านว่า ยู-แคนทฺ-วอทชฺ-ทีวี-อันทิล-ยู-แฮฟ-ดัน-ยัวรฺ-โฮมเวิค
แปลว่า คุณดูโทรทัศน์ไมได้จนกว่าจะทำการบ้านให้เสร็จก่อน

I’m doing my homework.
อ่านว่า ไอมฺ-ดูอิง-มาย-โฮมเวิรคฺ
แปลว่า ฉันกำลังทำการบ้านอยู่

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn