เริ่มงาน เลิกงาน ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร คำศัพท์ สำนวนต่างๆ

คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ตอนเริ่มงาน เลิกงาน

start working at a company
เริ่มงานที่บริษัท

go to work
ไปทำงาน

be trained
ได้รับการฝึกงาน

wear you ID
ติดบัตรพนักงาน (ของคุณ)

swipe your ID through the machine
รูดบัตรพนักงานที่เครื่อง

go out for lunch
ไปทานอาหารกลางวันข้างนอก

leave work
เลิกงาน, ออกจากที่ทำงาน

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

When did you start working at this company?
คุณเริ่มงานที่บริษัทนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่

What time do you usually go to work?
ปกติคุณไปทำงานกี่โมง

You have to attend a training workshop for new employees.
คุณต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานใหม่

บทเรียนภาษาอังกฤษ ที่ควรอ่าน

– พื้นฐานภาษาอังกฤษ
– คำคมภาษาอังกฤษ (พร้อมคำอ่าน คำแปล)
– โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
– ไวยากรณ์อังกฤษ | Tense ทั้ง 12
– ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
– อาชีพ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา)
– เลข ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– ผลไม้ ภาษาอังกฤษ (พร้อมฟังเสียง)
– สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ (วิธีสะกดคำ)
– แนะนำตัวภาษาอังกฤษ
– เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

ช่องยูทูป เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
youtube.com/tonamorn

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn