เริ่มงาน เลิกงาน ภาษาอังกฤษ พูดว่าอย่างไร คำศัพท์ สำนวนต่างๆ

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และ สำนวนภาษาอังกฤษ ที่ใช้ตอนเริ่มงาน เลิกงาน

start working at a company
เริ่มงานที่บริษัท

go to work
ไปทำงาน

be trained
ได้รับการฝึกงาน

wear you ID
ติดบัตรพนักงาน (ของคุณ)

swipe your ID through the machine
รูดบัตรพนักงานที่เครื่อง

go out for lunch
ไปทานอาหารกลางวันข้างนอก

leave work
เลิกงาน, ออกจากที่ทำงาน

ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับชีวิตประจำวัน

When did you start working at this company?
คุณเริ่มงานที่บริษัทนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่

What time do you usually go to work?
ปกติคุณไปทำงานกี่โมง

You have to attend a training workshop for new employees.
คุณต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานใหม่

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน