คำศัพท์ กองถ่ายภาพยนตร์ ละคร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กองถ่ายภาพยนตร์ กองถ่ายละคร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Movie studio อ่านว่า มูฟวี่-สตูดิโอ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กองถ่ายภาพยนตร์ กองถ่ายละคร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Movie studio อ่านว่า มูฟวี่-สตูดิโอ แปลว่า โรงถ่ายทำภาพยนตร์, กองถ่าย)

ศัพท์ กองถ่ายภาพยนตร์ ละคร คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
producer โพรดิว’เซอะ ผู้อำนวยการสร้าง, ผู้อำนวยการผลิต
film director ฟิล์ม-ไดเรคเทอะ ผู้กำกับการแสดง, ผู้กำกับภาพยนตร์
assistant director อะซิสเทินทฺ-ไดเรคเทอะ ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง
screenwriter สกรีน’ไรเทอะ ผู้เขียนบทภาพยนตร์, คนเขียนบท
film script ฟิล์ม-สคริพทฺ บทภาพยนตร์
role โรล บทบาท, บทที่แสดง
cameraman แคมเมอระแมน ช่างกล้อง
art director อาร์ท-ไดเรคเทอะ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์
sound engineer เซานดฺ-เอนจิเนียร์ ผู้ควบคุมเสียง, ผู้บันทึกเสียง
editor เอดดิเทอะ ผู้ตัดต่อ, คนตัดต่อ
electrician อิเล็คทริเชิน ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟ
stylist สไท’ลิสทฺ นักออกแบบเสื้อผ้าหน้าผม (สไตล์ลิสต์)
make-up artist เมค-อัพ-อาร์ทิสทฺ ช่างแต่งหน้า
costume คอสตูม เครื่องแต่งกาย
main character เมน-แคริคเทอร์ ตัวเอกของเรื่อง, นักแสดงนำ
actor แอค’เทอะ นักแสดงชาย, ดาราชาย
actress แอค’เทรส นักแสดงหญิง, ดาราหญิง
supporting character ซัพพอร์ททิง-แคริคเทอร์ นักแสดงสมทบ
comedian คอมมะเดียน นักแสดงตลก, ตัวตลก
villain วิลเลิน นักแสดงบทผู้ร้าย, บทโกง, ตัวร้าย
extra เอคซฺ’ทระ นักแสดงประกอบ, ตัวประกอบ
soundtrack ซาวน์ดแทรค เสียงในฟิล์ม
dry ice ดราย-ไอซ์ น้ำแข็งแห้ง
clapper board แคลพเพอร์-บอรดฺ แผ่นกระดานบอกฉาก
filmstrip ฟิล์มสตริพ ฟิล์มภาพยนตร์
zoom in ซูม-อิน ปรับภาพให้ใกล้เข้ามา, ขยายภาพ
zoom out ซูม-เอาทฺ ปรับภาพให้ไกลออกไป
scene ซีน ฉาก
dolly ดอล’ลี แท่นมีล้อเลื่อน ใช้ตั้งกล้องถ่ายภาพยนตร์

แชร์เลย