คำศัพท์ การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การทำอาหาร ขั้นตอน กระบวนการ กรรมวิธีต่างๆ คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Cooking […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การทำอาหาร ขั้นตอน กระบวนการ กรรมวิธีต่างๆ คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Cooking อ่านว่า คุคฺกิง แปลว่า การทำอาหาร, การประกอบอาหาร)

การทำอาหาร ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
add แอด เติม, เพิ่ม
bake เบค อบ, อบให้แห้ง, ผิง
beat บีท ตี, เคาะ, ทุบ
boil บอยลฺ ต้ม, ต้มจนเดือด
carve คาร์ฟว แกะสลัก, เฉือน
chop ชอพ สับ
crack แครค กะเทาะ, ทำให้แตก (ตอกไข่)
dip ดิพ จุ่ม
drain เดรน รินน้ำออก, เทน้ำออก
flip ฟลิพ พลิก, พลิกกลับด้าน
fry ไฟร ทอด, เจียว
grate เกรท ขูด
grill กริล ย่าง, ปิ้ง
heat ฮีท ทำให้ร้อน, ทำให้อุ่น
knead นีด นวด (แป้ง), ปั้น
mash แมช บด, บี้, ขยี้
mix มิคซฺ ผสม, รวมกัน, ผสมกัน
parch พาร์ช คั่ว (ทำให้แห้ง, ทำให้เกรียม)
peel พีล ปอกเปลือก, ลอกเปลือก
pickle พิคเคิล ดอง, หมัก, แช่เกลือ
put พุท ใส่, วาง
roll โรล ม้วน, กลิ้ง
season ซี’เซิน ปรุงรส
sift ซิฟทฺ ร่อน,กรอง
simmer ซิม’เมอะ ตุ๋น, เคี่ยว
slice สไลซฺ หั่นเป็นแผ่นบาง, แล่, เฉือนบางๆ
spin สพิน ปั่น
spread สเพรด ทา, ปาด
sprinkle สพริง’เคิล โรย
squeeze สควีซ คั้น, บีบ, เค้น, รีด
steam สตีม นึ่ง, อบไอน้ำ
stir สเตอร์ คนให้เข้ากัน, กวน
stuff สตัฟ ยัดไส้, ใส่ไส้
whisk วิสคฺ ตีไข่, ตีครีม, ตีนม

แชร์เลย