คำศัพท์ การละเล่นไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การละเล่นของไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล Thai children’s games อ่านว่า ไท-ชิลเดรนสฺ-เกมสฺ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การละเล่นของไทย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Thai children’s games อ่านว่า ไท-ชิลเดรนสฺ-เกมสฺ แปลว่า การละเล่นของเด็กไทย

การละเล่นของไทย ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
banana rob hobbyhorse riding บะแนนะ-ริบ-ฮ็อบบีฮอรสฺ-ไรดิง ขี่ม้าก้านกล้วย
blindfold pot-hitting ไบลนดฺโฟลดฺ-พ็อท-ฮิททิง ปิดตาตีหม้อ
catching the last one in the line แคทชิง-เดอะ-ลาสทฺ-วัน-อิน-เดอะ-ไลนฺ รีรีข้าวสาร
chase racing เชส-เรซซฺง วิ่งเปี้ยว
hide and seek ไฮดฺ-แอนดฺ-ซีค ซ่อนหา, ซ่อนแอบ
hiding a cloth behind one’s back ไฮดิง-อะ-คลอธ-บิไฮนดฺ-วันสฺ-แบค มอญซ่อนผ้า
humming and tagging (kabaddi) ฮัมมิง-แอนดฺ-แทกกิง (คะแบดดี) ตี่จับ
kite flying ไคทฺ-ฟลายอิง เล่นว่าว
monkeys scrambling for posts มังคียสฺ-สแครมบลิง-ฟอร์-โพสทสฺ ลิงชิงหลัก
pebbles tossing and picking เพบเบิลสฺ-ทอสซิง-แอนดฺ-พิคกิง หมากเก็บ
piggyback racing พิกกีแบ็ค-เรซซิง ขี่ม้าส่งเมือง
rope skipping โรพ-สกิพพิง กระโดดเชือก
snatching a baby from the mother snake สแนทชิง-อะ-เบบี-ฟรอม-เดอะ-มาเธอร์-สเนค งูกินหาง
spider clutching the roof สไปเดอร์-คลัทชิง-เดอะ-รูฟ แมงมุมขยุ้มหลังคา
teasing the crocodile ทีสซิง-เดอะ-ครอคคะไดลฺ อ้ายเข้อ้ายโขง
top spinning ท็อพ-สปินนิง ลูกข่าง
touching a finger on the hands ทัชชิง-อะ-ฟิงเกอร์-ออน-เดอะ-แฮนดสฺ จ้ำจี้
trapping the fish แทรพพิง-เดอะ-ฟิช โพงพาง
tug of war ทัก-ออฟ-วอร์ ชักเย่อ
walking with coconut shells วอลคฺกิง-วิธ-โคโคนัท-เชลสฺ เดินกะลา
wheel rolling วีล-โรลลิง ตีลูกล้อ

แชร์เลย