คำศัพท์ ของเล่น ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของเล่น ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Toy อ่านว่า ทอย แปลว่า ของเล่น) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของเล่น ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Toy อ่านว่า ทอย แปลว่า ของเล่น)

คำศัพท์ ของเล่น ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
ball บอลล์ ลูกบอล
balloon บะลูน’ ลูกโป่ง
bubble maker บับ’เบิล-เมค’เคอะ ที่เป่าฟอง
building block บิล’ดิง-บลอค ตัวต่อไม้หรือพลาสติกของเล่น
cards คาร์ดฺส ไพ่
chess เชส หมากรุก
clay เคล ดินเหนียว, ดินน้ำมัน
computer game คัมพิว’เทอะ-เกม เกมคอมพิวเตอร์
crossword puzzle ครอสเวิร์ด-พัซเซิล ปริศนาอักษรไขว้
dice ไดซฺ ลูกเต๋า
doctor set ด็อคเทอะ-เซ็ท ชุดหมอ (เครื่องมือแพทย์ของเล่น)
doll ดอล ตุ๊กตา
dollhouse ดอลเฮาสฺ บ้านตุ๊กตา
dominoes ดอม’มิโน เกมโดมิโน
draughts ดราฟทฺส หมากฮอส
hand-held video game แฮนดฺ-เฮลดฺ-วิด’ดีโอ-เกม เกมกด
hula hoop ฮูละ-ฮูพ ห่วงฮูลาฮูป
jack-in-the-box แจค-อิน-เฑอะ-บอกซฺ กล่องของเล่นที่มีตุ๊กตาเด้งออกมาเมื่อเปิดกล่อง
jigsaw puzzle จิกซอว์-พัซเซิล ตัวต่อภาพ, ภาพต่อจิ๊กซอว์
kitchen set คิทเชิน-เซ็ท ชุดเครื่องครัว
kite ไคทฺ ว่าว
marble มาร์’เบิล ลูกแก้ว, ลูกหิน
marionette แมริอะเนท’ หุ่นกระบอก, หุ่นเชิดมือ
mask แมสคฺ หน้ากาก
pinwheel พินวีล กังหันลมของเล่นเด็ก
puppet พัพ’พิท หุ่นกระบอก
radio-controlled car เร’ดิโอ-คันโทรลฺด-คาร์ รถบังคับวิทยุ
robot โร’เบิท หุ่นยนต์
rocking horse ร็อคกิง-ฮอรสฺ ม้าไม้โยก (สำหรับเด็กนั่งเล่น)
Rubik’s cube รูบิคฺส-คิวบฺ ลูกรูบิค
sword ซอร์ด ดาบ
teddy bear เท็ดดี-แบร์ ตุ๊กตาหมี
top ทอพ ลูกข่าง
toy boat ทอย-โบท เรือของเล่น
toy car ทอย-คาร์ รถของเล่น
toy gun ทอย-กัน ปืนของเล่น
toy model set ทอย-โม’เดิล-เซ็ท ชุดแบบจำลองของเล่น
train set เทรน-เซ็ท ชุดรถไฟ
video game วิด’ดีโอ-เกม วิดีโอเกม
water gun วอ’เทอะ-กัน ปืนฉีดน้ำ
whistle วิส’เซิล ผิวปาก
yo-yo โย-โย ลูกดิ่ง

แชร์เลย