คำศัพท์ หนังสือพิมพ์ ข่าว ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพ์ ข่าว ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล News อ่านว่า นิวซฺ แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หนังสือพิมพ์ ข่าว ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

News อ่านว่า นิวซฺ แปลว่า ข่าว
Newspaper อ่านว่า นิวซฺ’เพเพอร์ แปลว่า หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์ ข่าว ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
headline เฮด’ไลนฺ พาดหัวข่าว
lead ลีด บทนำ
detail ดี’เทล รายละเอียด
illustration อิลัสเทร’เชิน ภาพประกอบ
interview อิน’เทอร์วิว สัมภาษณ์
source ซอร์ส แหล่งข่าว
advertisement แอดเวอไทซ’เมินทฺ โฆษณา
foreign news ฟอเรียน-นิวสฺ ข่าวต่างประเทศ
local news โลเคิล-นิวสฺ ข่าวท้องถิ่น, ข่าวในประเทศ
sport news สปอร์ท-นิวสฺ ข่าวกีฬา
royal family news รอเยิล-แฟมมิลี-นิวสฺ ข่าวในพระราชสำนัก
social news โซเชิล-นิวสฺ ข่าวสังคม
economic news อีคะนอมิค-นิวสฺ ข่าวเศรษฐกิจ
political news พะลิทิเคิล-นิวสฺ ข่าวการเมือง
criminal news คริ’มิเนิล-นิวสฺ ข่าวอาชญากรรม
rumor รูเมอร์ ข่าวลือ
war วอร์ สงคราม
murder เมอเดอร์ การฆาตกรรม
murderer เมอร์เดอเรอร์ ฆาตกร
murderess เมอร์เดอเรส ฆาตกรหญิง
suicide ซู’อิไซดฺ ฆ่าตัวตาย
kidnap คิดแน็พ ลักพาตัว
earthquake เอิร์ธ’เควค แผ่นดินไหว
flood ฟลัด น้ำท่วม, อุทกภัย
tsunami ซึนามิ คลื่นยักษ์สึนามิ
Karen คะเรน ชาวกะเหรี่ยง
wildfire ไวลด์ไฟเออร์ ไฟป่า

แชร์เลย