คำศัพท์ ครอบครัว ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครอบครัว ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Family อ่านว่า แฟม’มิลี แปลว่า ครอบครัว) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ครอบครัว ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Family อ่านว่า แฟม’มิลี แปลว่า ครอบครัว)

คำศัพท์ ครอบครัว ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
great-grandparents เกรท-แกรนแพเรินทฺส ปู่ย่าทวด, ตายายทวด
great-grandfather เกรท-แกรนฟาเธอะ ปู่ทวด, ตาทวด
great-grandmother เกรท-แกรนมาเธอะ ย่าทวด, ยายทวด
grandparents แกรนแพเรินทฺส ปู่ย่า, ตายาย
grandmother แกรนมาเธอะ ย่า, ยาย
grandfather แกรนฟาเธอะ ปู่, ตา
parents แพเรินทฺส พ่อแม่
mother มาเธอะ แม่, มารดา
father ฟาเธอะ พ่อ, บิดา
son ซัน ลูกชาย
daughter ดอ’เทอะ ลูกสาว
adopted child อะดอพทิด-ไชลดฺ ลูกบุญธรรม, บุตรบุญธรรม
elder brother เอล’เดอะ-บรา’เธอะ พี่ชาย
elder sister เอล’เดอะ-ซิส’เทอะ พี่สาว
younger brother ยังเกอะ-บราเธอะ น้องชาย
younger sister ยังเกอะ-ซิสเทอะ น้องสาว
husband ฮัช’เบินดฺ สามี
wife ไวฟฺ ภรรยา
aunt อานทฺ ป้า
uncle อัง’เคิล ลุง, อาผู้ชาย, น้าผู้ชาย
nephew เนฟ’ฟิว หลานชาย (ลูกชายของพี่หรือน้อง)
grandson แกรนซัน หลานชาย
niece นีซฺ หลานสาว (ลูกสาวของพี่หรือน้อง)
granddaughter แกรนดอเทอะ หลานสาว
grandnephew แกรนเนฟฟิว เหลนชาย (ลูกชายของหลาน)
grandniece แกรนนีซฺ เหลนสาว (ลูกสาวของหลาน)
twin ทวิน แฝด, ฝาแฝด
cousin คัซ’เซิน ลูกพี่ลูกน้อง
relative เรล’ละทิฟว ญาติ, ญาติพี่น้อง, เครือญาติ
stepfather สเต็พฟาเธอะ พ่อเลี้ยง
stepmother สเต็พมาเธอะ แม่เลี้ยง
stepson สเต็พซัน ลูกเลี้ยง (ชาย)
stepdaughter สเต็พดอเทอะ ลูกเลี้ยง (หญิง)
half-brother ฮาล์ฟ-บรา’เธอะ พี่ชาย-น้องชาย ร่วมพ่อหรือแม่เดียวกัน
half-sister ฮาล์ฟ-ซิส’เทอะ พี่สาว-น้องสาว ร่วมพ่อหรือแม่เดียวกัน
brother-in-law บรา’เธอะ-อิน-ลอ พี่เขย, น้องเขย
sister-in-law ซิส’เทอะ-อิน-ลอ พี่สะใภ้, น้องสะใภ้
widow วิโด แม่ม่าย, หญิงม่าย (ผู้หญิงที่สามีตาย)
widower วิโดเวอ พ่อม่าย, ชายที่ภรรยาตาย (โดยเฉพาะคนที่ไม่แต่งงานใหม่)
orphan ออเฟิน เด็กกำพร้า, ลูกกำพร้า
heritage เฮอ’ริทิจฺ มรดก

แชร์เลย