คำศัพท์ ความรู้สึก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความรู้สึก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Feelings อ่านว่า ฟีลลิงฺส) คำศัพท์ ความรู้สึก […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความรู้สึก ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Feelings อ่านว่า ฟีลลิงฺส)

คำศัพท์ ความรู้สึก ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
afraid อะเฟรด’ กลัว, หวาดกลัว, หวาดหวั่น
angry แอง’กรี โกรธ, โมโห, ฉุนเฉียว
ashamed อะเชมดฺ’ อับอาย, ละอายใจ, กระดากใจ
bored บอรฺด เบื่อ, ระอา, เบื่อหน่าย
depressed ดีเพรสดฺ’ หดหู่ใจ, เศร้า, ห่อเหี่ยว
disappointed ดิสอะพอยทฺด ผิดหวัง, หมดกำลังใจ
disgusted ดิสกัสทฺด ขยะแขยง, รังเกียจ, สะอิดสะเอียน
doubtful เดาทฺ’ฟูล สงสัย, เคลือบแคลงใจ
excited เอคไซ’ทิด ตื่นเต้น, ร้อนใจ, เป็นกังวล
frightened ไฟร’เทิน ตกใจ, หวาดกลัว
glad แกลด ดีใจ, พอใจ, ปีติ, ยินดี, เบิกบานใจ
happy แฮพ’พี มีความสุข, เป็นสุข, สำราญ
hungry ฮัง’กรี หิว (หิวอาหาร, หิวข้าว)
jealous เจล’ลัส อิจฉา, ริษยา, ขี้หึง, หึงหวง
lonely โลน’ลี โดดเดี่ยว, สันโดษ
proud เพราดฺ ภูมิใจ
sad แซด เศร้า, ทุกข์, เสียใจ
shy ชาย ขี้อาย
sleepy สลีพ’พี ง่วงนอน, ซึมเซา, ง่วงซึม, ไร้ชีวิตชีวา
stunned สทันฺด ตะลึงงัน
surprised เซอไพรซฺด ประหลาดใจ
thirsty เธิร์ส’ที กระหายน้ำ (หิวน้ำ)
tired ไท’เออด ล้า, เหนื่อย, อิดโรย, อ่อนเพลีย
uncomfortable อันคัมเฟิร์ททะเบิล อึดอัด, คับอกคับใจ
worried วอริด กลุ้มใจ, วิตกกังวล

แชร์เลย