คำศัพท์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Computer อ่านว่า คอมพิวเทอร์ แปลว่า คอมพิวเตอร์) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Computer อ่านว่า คอมพิวเทอร์ แปลว่า คอมพิวเตอร์)

คำศัพท์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
monitor มอ’นิเทอร์ จอคอมพิวเตอร์
desktop เดสคฺทอพฺ พื้นหลังบนจอภาพคอมพิวเตอร์
icon ไอ’คอน รูปสัญลักษณ์โปรแกรมบนจอคอมพิวเตอร์
keyboard คีย์บอร์ด แป้นพิมพ์
button บัท’เทิน ปุ่ม
mouse เมาซฺ เมาส์ (อุปกรณ์เคลื่อนตำแหน่ง)
mouse mat เมาซฺ-แมท แผ่นรองเมาส์
modem โม’เดม โมเด็ม (อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)
connect คะเนคทฺ เชื่อมต่อ
search เซิรชฺ ค้นหา, สืบเสาะ
sign up ไซนฺ-อัพฺ สมัครเข้าใช้, ลงชื่อเข้าร่วม
log in ล็อก-อิน เข้าสู่ระบบ, เข้าระบบ
log out ล็อค-เอาทฺ ออกจากระบบ, ออกระบบ
password พาส’เวิรดฺ รหัสผ่าน
e-mail อี-เมล จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
click คลิก กดเมาส์
internet อินเทอร์เน็ต เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
social network โซเชียล-เน็ทเวิรคฺ โซเชียลเน็ตเวิร์ก
scanner สแกนเนอร์ เครื่องสแกน
speaker สปีคเกอร์ ลำโพง
headphones เฮดโฟนสฺ หูฟัง
flash drive แฟลชฺ-ไดรฟฺ แฟลชไดรฟ์
memory card เม็มโมรี-คารดฺ การ์ดบันทึกข้อมูล
card reader คารดฺ-รีดเดอร์ เครื่องอ่านการ์ดความจำ
plug พลัก ปลั๊ก, หัวเสียบ, เต้าเสียบ
socket ซอคเกท เต้ารับ
wire ไวเออร์ สายไฟ
electricity อิเล็คทริซิที กระแสไฟฟ้า
edit เอดดิทฺ แก้ไข
cancle แคนเซิล ยกเลิก
delete ดีลีท ลบ

แชร์เลย