คำศัพท์ กริยา ในชีวิตประจำวัน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยา ในชีวิตประจำวัน กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล การเคลื่อนไหวร่างกาย และการกระทำกริยาอาการต่างๆ Verb […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กริยา ในชีวิตประจำวัน กิจวัตรประจำวัน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล การเคลื่อนไหวร่างกาย และการกระทำกริยาอาการต่างๆ

Verb อ่านว่า เวิร์บ แปลว่า คำกริยา
Action อ่านว่า แอคเชิ่นฺ แปลว่า การกระทำ, การปฏิบัติ

คำกริยา ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
answer อาน’เซอะ ตอบ, ให้คำตอบ
argue อาร์’กิว ถกเถียง, โต้เถียง, โต้แย้ง
ask อาสคฺ ถาม
beg เบก ขอ, ขอร้อง, อ้อนวอน
blink บลิงคฺ กะพริบตา
blow โบลว์ เป่า
borrow บอ’โร ยืม, หยิบยืม, ขอยืม
break เบรค ทำแตก, ทำหัก
breathe บรีธ หายใจ
brush บรัช แปรง
build บิลดฺ สร้าง
bury เบ’รี ฝัง
buy บาย ซื้อ
carry แค’รี ถือ, แบก
catch แคทชฺ จับ
chew ชู เคี้ยว
clean คลีน ทำความสะอาด
climb ไคลบฺ ปีน
close โคลส ปิด
collapse คะแลพซฺ พังทลาย
cough คอฟ ไอ
creep ครีพฺ คลาน
cry คราย ร้องไห้
cut คัท ตัด
dance แดนซฺ เต้น
dig ดิก ขุด
dive ไดฟว์ ดำน้ำ
draw ดรอ วาด
dream ดรีม ฝัน
drink ดริ้งคฺ ดื่ม
drive ไดรฟว ขับ
eat อีท กิน
escape อีสเคพ หนี, หลบหนี
exercise เอค’เซอไซซ ออกกำลังกาย, บริหารร่างกาย
fall ฟอล ตก, ร่วง, หล่น
feed ฟีด ให้อาหาร
find ไฟดฺ หา, ค้นหา
fly ฟลาย บิน
glance กลานซฺ ชำเลือง, ชายตามอง, เหลือบมอง
grow โกรว์ เติบโต, เจริญเติบโต
hide ไฮดฺ ซ่อน
hit ฮิท ตี
hug ฮัก กอด
itch อิทชฺ คัน
jump จัมพฺ กระโดด
kick คิค เตะ
kiss คีส จูบ
laugh ลาฟ หัวเราะ
lean ลีน พิง
lift ลิฟทฺ ยก, แบก
listen ลิส’เซิน ฟัง
look ลุค มอง
mend เมนดฺ ซ่อมแซม
nod นอด พยักหน้า, ผงกศีรษะ, ผงกหัว
open โอ’เพิน เปิด
paint เพนทฺ ระบายสี
pay เพ จ่าย
pick พิค เด็ด, เก็บ (ผลไม้, ดอกไม้)
play เพลย์ เล่น
point พอยทฺ ชี้
pour พอร์ เท, ริน
press เพรส กด
punch พันชฺ ชก, ต่อย
read รีด อ่าน
ride ไรดฺ ขี่
rob รอบ ปล้น
row โร พายเรือ
run รัน วิ่ง
see ซี มองเห็น
sell เซล ขาย, จำหน่าย
send เซนดฺ ส่ง
sew โซ เย็บ, เย็บผ้า, ปะชุน
shrug ชรัก ยักไหล่
sign ไซน์ เซ็น, เซ็นชื่อ, ลงลายมือชื่อ
sing ซิง ร้องเพลง, ขับร้อง
sip ซิพ จิบ
sit ซิท นั่ง
sleep สลีพ นอน, นอนหลับ
sleepwalk สลีพวอร์คฺ เดินละเมอ, เดินขณะหลับ
smell สเมล ดม
smile สไมล์ ยิ้ม
sneeze สนีซ จาม
speak สพีค พูด, บรรยาย
stand สแทนดฺ ยืน
stare สแทรฺ จ้องมอง
steal สทีล ขโมย
stop สทอพฺ หยุด
stretch สเทรทชฺ การยืดเนื้อยืดตัว, การเหยียดแขนขา
swallow สวอล’โล กลืน
swim สวิม ว่ายน้ำ
tell เทล บอก, แจ้ง
think ธิงคฺ คิด, นึก
throw โธร โยน, ขว้าง, ปา
touch ทัชฺ แตะ, สัมผัส
travel แทรฟ’เวิล เดินทาง, ท่องเที่ยว, สัญจร
type ไทพฺ พิมพ์
visit วิ’ซิท เยี่ยมเยียน
walk วอล์ค เดิน
wash วอช ซัก, ล้าง
watch วอทชฺ ดู, คอยดู, เฝ้าดู
water วอ’เทอะ รดน้ำ
wave เวฟว โบก, โบกมือ
wear แวร์ สวมใส่
whisper วิส’เพอะ กระซิบ
whistle วิส’เซิล ผิวปาก
write ไรทฺ เขียน
yawn ยอน หาว

แชร์เลย