คำศัพท์ คำตรงข้าม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ คำตรงข้าม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ง่ายต่อการท่องจำ และเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ให้กับการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง สามารถจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดี

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำตรงข้าม ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Antonym อ่านว่า แอนโทนิม แปลว่า คำที่มีความหมายตรงกันข้าม)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล คำตรงข้าม คำอ่าน คำแปล
asleep อะสลีพ หลับ awake อะเวค ตื่น
big บิก ใหญ่ small สมอล เล็ก
brave เบรฟ กล้าหาญ cowardly คาวเวิรดฺลี ขี้ขลาด
cheap ชีพ ถูก expensive เอกซฺเพนซีฟ แพง
correct คะเรคทฺ ถูกต้อง incorrect อินคะเรคทฺ ไม่ถูกต้อง
creditor เครดิทเทอร์ เจ้าหนี้ debtor เดทเทอร์ ลูกหนี้
dark ดารคฺ มืด light ไลทฺ สว่าง
day เดย์ กลางวัน night ไนทฺ กลางคืน
deep ดีพ ลึก shallow แชลโลว์ ตื้น
depart ดิพารทฺ ออกจาก arrive อะไรฟฺว มาถึง
fake เฟค ปลอม, เทียม real เรียล แท้, ของจริง
fierce เฟียรซฺ ดุร้าย tame เทม เชื่อง
friend เฟรนดฺ เพื่อน enemy เอนนะมี ศัตรู
front ฟรอนทฺ ด้านหน้า back แบค ด้านหลัง
full ฟูล เต็ม empty เอมพฺที ว่างเปล่า
give กีฟ ให้ receive รีซีฟ รับ
go โก ไป come คัม มา
good กู้ด ดี bad แบด เลว
heaven เฮฟเวิน สวรรค์ hell เฮล นรก
inside อินไซดฺ ข้างใน outside เอาทฺไซดฺ ข้างนอก
lazy เลซี ขี้เกียจ diligent ดิลิเจินทฺ ขยัน
left เลฟทฺ ซ้าย right ไรทฺ ขวา
light ไลทฺ เบา heavy เฮฟวี หนัก
love เลิฟ รัก hate เฮท เกลียด
marriage แมริจ การแต่งงาน divorce ดิวอรซฺ การหย่าร้าง
mess เมส ความไม่เรียบร้อย neatness นีทเนส ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
near เนียร์ ใกล้ far ฟาร์ ไกล
open โอเพ่น เปิด close โคลซ ปิด
pull พูล ดึง push พุช ผลัก
rich ริช รวย poor พัวฺร จน
same เซม เหมือน different ดิฟเฟอเรินทฺ แตกต่าง
sharp ชารพฺ คม blunt บลันทฺ ทื่อ
silent ไซเลินทฺ เงียบ noisy นอยซี เสียงดัง
slow สโลว์ ช้า fast ฟาสทฺ เร็ว
smooth สมูธ เรียบ rough รัฟ ขรุขระ
start สตารทฺ เริ่มต้น finish ฟินิช จบ, เสร็จสิ้น
thick ธิค หนา thin ธิน บาง
tight ไททฺ คับ, แน่น loose ลูซ หลวม
up อัพ ขึ้น down ดาวนฺ ลง
wet เว็ท เปียก dry ดราย แห้ง
wide ไวดฺ กว้าง narrow แนโรว์ แคบ
win วิน ชนะ lose ลูส แพ้
yes เยส ใช่ no โน ไม่
young ยัง หนุ่มสาว old โอลดฺ แก่
lady เลดี สุภาพสตรี gentleman เจนเทิลแมน สุภาพบุรุษ
godfather กอดฟาเธอร์ พ่อทูนหัว godmother กอดมาเธอร์ แม่ทูนหัว
fiancé ฟีอานเซ คู่หมั้นชาย fiancée ฟิอานเซ คู่หมั้นหญิง
bridegroom ไบรดฺกรูม เจ้าบ่าว bride ไบรดฺ เจ้าสาว
millionaire มิลเลียนแนร์ เศรษฐี millionairess มิลเลียนแนเรส เศรษฐีนี

แชร์เลย