คำสั่ง ภาษาอังกฤษ ประโยคคำสั่ง พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ต่างๆ หมวด คำสั่ง การสั่ง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำสั่ง ภาษาอังกฤษ คำอ่าน […]

คำศัพท์ต่างๆ หมวด คำสั่ง การสั่ง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำสั่ง ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Be quiet บี-ไคว’อิท เงียบๆ หน่อย
Close the door โคลส-เฑอะ-ดอร์ ปิดประตู
Close the window โคลส-เฑอะ-วินโด้ ปิดหน้าต่าง
Close your eyes โคลส-ยัวฺร-อายฺส หลับตา (ของคุณ)
Come here คัม-เฮีย มานี่
Come in คัม-อิน เข้ามา
Get out เก็ท-เอาทฺ ออกไป
Go away โก-อะเว ไปให้พ้น
Go faster โก-ฟาสเทอะ เร็วๆ , เร็วขึ้นหน่อย
Go slower โก-สโลวเออะ ช้าๆ , ช้าลงหน่อย
Listen to me ลิส’เซิน-ทู-มี ฟังฉัน
Open the door โอ’เพิน-เฑอะ-ดอร์ เปิดประตู
Open the window โอ’เพิน-เฑอะ-วินโด้ เปิดหน้าต่าง
Open your eyes โอ’เพิน-ยัวฺร-อายฺส ลืมตา (ของคุณ)
Raise your hand เรส-ยัวฺร-แฮนฺด ยกมือขึ้น
Sit down ซิท-ดาวนฺ นั่งลง
Stand up สแทนดฺ-อัพ ยืนขึ้น
Talk to me ทอล์ค-ทู-มี พูดกับฉัน, คุยกับฉันสิ
Turn off the lights เทิร์นฺ-ออฟ-เฑอะ-ไลทฺส ปิดไฟ
Turn on the lights เทิร์นฺ-ออน-เฑอะ-ไลทฺส เปิดไฟ

แชร์เลย