คำศัพท์ คํานวณ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด คณิตศาสตร์ คำนวณ ภาษาอังกฤษ การบวก ลบ คูณ หาร และอื่นๆ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด คณิตศาสตร์ คำนวณ ภาษาอังกฤษ การบวก ลบ คูณ หาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคิดเลข ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำนวณ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Absolute Value แอบ’โซลูท-แวล’ยู ค่าสัมบูรณ์
Add แอด บวก, เพิ่ม
Addition อะดิช’เชิน การบวก, การเพิ่ม
Amount อะเมานทฺ’ ปริมาณ, จำนวน
Average แอฟ’เวอะเรจฺ ค่าเฉลี่ย, อัตราเฉลี่ย
Calculate แคล’คิวเลท คำนวณ, คิดเลข
Constant คอน’สเทินทฺ ค่าคงที่
Divide ดิไวดฺ’ หาร
Division ดิวิส’เชิน การหาร
Equal to อี’ควอล-ทู เท่ากับ
Exponent อิคซฺโพ’เนินทฺ เลขชี้กำลัง
Fraction แฟรค’เชิน เศษส่วน
Greater than เกรท’เทอะ-แธน มากกว่า
Less than เลส-แฑน น้อยกว่า
Median มี’เดียน ค่ากลาง
Minus ไม’นัส ลบ
Multiplication มิลทิพลิเค’เชิน การคูณ
Multiply มัล’ทิไพล คูณ
Number นัม’เบอะ ตัวเลข, จำนวน
Parenthesis พะเรน’ธิซิส วงเล็บ
Percentage เพอเซน’ทิจฺ อัตราร้อยละ, จำนวนร้อยละ, อัตราต่อหนึ่งร้อย
Subtraction ซับแทรค’เชิน การลบ
Sum ซัม จำนวนรวม
Total โท’เทิล ผลรวม
Variable แว’ระเบิล ตัวแปร

แชร์เลย