ชั้นปีภาษาอังกฤษ ในมหาวิทยาลัย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นปี ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปีในมหาวิทยาลัย (university) * นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (first-year) ชั้นปีภาษาอังกฤษ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นปี ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นปีในมหาวิทยาลัย (university)

* นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (first-year)
ชั้นปีภาษาอังกฤษ เรียกว่า freshman อ่านว่า เฟรชฺเมิ่นฺ
แปลว่า นักศึกษาปีหนึ่ง

* นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (second-year)
ชั้นปีภาษาอังกฤษ เรียกว่า sophomore อ่านว่า ซอฟ’ฟะมอรฺ
แปลว่า นักศึกษาปีสอง

* นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (third-year)
ชั้นปีภาษาอังกฤษ เรียกว่า junior อ่านว่า จู’เนียะรฺ
แปลว่า นักศึกษาปีสาม

* นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (fourth-year)
ชั้นปีภาษาอังกฤษ เรียกว่า senior อ่านว่า ซีเนียะรฺ
แปลว่า นักศึกษาปีสี่

โดยปกติตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยทั่วไปจะมีระดับการศึกษา 4 ชั้นปี ถ้าหากเกินกว่านั้น อาจมีชื่อเรียกชั้นปีดังนี้

* นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หรือมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
ชั้นปีภาษาอังกฤษ เรียกว่า super senior อ่านว่า ซุเพอะ ซีเนียะรฺ[คนไทยมักเรียกว่า เป้อร์ ซึ่งมาจาก super]

ส่วนเด็กที่ย้ายคณะหรือสาขามาจากที่อื่น แล้วต้องเริ่มเรียนชั้นปีที่ 1 ใหม่
คนไทยเรียกว่า เด็กซิ่ว มาจากภาษาอังกฤษว่า fossil อ่านว่า ฟอส’เซิล แปลว่า คร่ำครึ, เก่าแก่

การพูดภาษาอังกฤษ บอกว่าเรียนอยู่ชั้นปีไหน สามารถพูดเป็นประโยคดังตัวอย่างนี้
– I’m a freshman. แปลว่า ฉันเป็นเด็กปีหนึ่ง, ฉันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัย

student orientation หมายถึง การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
welcoming ceremony หมายถึง กิจกรรมรับน้องใหม่
withdraw อ่านว่า วิธ’ดรอ หมายถึง การถอนวิชาเรียน
drop อ่านว่า ดรอพฺ หมายถึง การพักการเรียน
internship อ่านว่า อินเทิรนฺชิพ หมายถึง การฝึกงาน
Bachelor’s Degree อ่านว่า แบช’ชะเลอะ-สฺ ดีกรี หมายถึง ระดับปริญญาตรี

* หมายเหตุ สำหรับในต่างประเทศบางประเทศ ใช้คำศัพท์ด้านบนสำหรับการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วย เช่น
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียกว่า freshman
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียกว่า sophomore
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียกว่า junior / senior
ส่วนนักเรียนที่เรียนเกินจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ก็จะเรียกว่า super senior
** ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศ และสถานศึกษา

อ่านต่อ คลิก >> มหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ต่างๆ ที่ต้องรู้ พร้อมคำอ่าน คำแปล

แชร์เลย