คำศัพท์ ชายหาด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชายหาด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Beach อ่านว่า บีชฺ แปลว่า ชายหาด) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชายหาด ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Beach อ่านว่า บีชฺ แปลว่า ชายหาด)

ชายหาด ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
sand แซนดฺ ทราย
sea ซี ทะเล
buoy บอย ทุ่น
float โฟลทฺ ลอย
sea breeze ซี-บรีซ ลมทะเล
kite ไคทฺ ว่าว
Jet ski เจท-สกี เจ็ท-สกี
surfer เซิรฟฺเฟอร์ ผู้เล่นกระดานโต้คลื่น
sandcastle แซนดฺคาสเซิล ปราสาททราย
shell เชล เปลือกหอย
conch คอนชฺ หอยสังข์, เปลือกหอยสังข์
barefoot แบร์ฟุท เท้าเปล่า (ไม่ใส่รองเท้า)
wind วินดฺ ลม
sunlight ซัน’ไลทฺ แสงแดด, แดด, แสงอาทิตย์
sunburn ซันเบิรนฺ ผิวเกรียมจากการถูกแดดมากเกินไป
island ไอ’เลินดฺ เกาะ
bungalow บัง’กะโล บังกะโล
tourist ทัว’ริสทฺ นักท่องเที่ยว, นักเดินทาง
thief ธีฟ ขโมย, โจร
twist ทวิสทฺ บิดเป็นเกลียว
toss ทอส โยน
lifeguard ไลฟฺ’การ์ด ผู้ดูแลความปลอดภัย (ช่วยคนตกน้ำ)
lifeguard stand ไลฟฺการ์ด-สแตนดฺ เก้าอี้สูง ของผู้ดูแลความปลอดภัย
hand net แฮนดฺ-เน็ท สวิงช้อนปลา
cast net คาสทฺ-เน็ท แห
life preserver ไลฟฺ-พรีเซิรฟฺเวอร์ ห่วงยางชูชีพ
banana boat บะแนนะ-โบท เรือกล้วย
oar ออร์ ไม้พาย
seasick ซี’ซิค เมาเรือ, เมาคลื่น
beach umbrella บีช-อัมเบรล’ละ ร่มชายหาด
deckchair เดคแชร์ เก้าอี้ผ้าใบ
hammock แฮม’มัค เปลญวน
mat แมท เสื่อ
cooler คูล’เลอร์ กระติกน้ำแข็ง
sunscreen ซันสกรีน โลชั่นกันแดด
tan แทน ผิวสีแทน
sunglasses ซันกลาสซิส แว่นตากันแดด
swimming googles สวิมมิง-ก็อกเกิลสฺ แว่นตาว่ายน้ำ
air mattress แอร์-แมทเทรส แพยางสูบลม
snorkel สนอรคฺเกิล ท่อหายใจใต้น้ำ
diving mask ไดฟฺวิง-แมสคฺ หน้ากากดำน้ำ
wet suit เวท-ซูท ชุดดำน้ำ
flipper ฟลิพเพอร์ ตีนกบ
scuba diver สกูบะ-ไดฟฺเวอร์ นักดำน้ำ
undersea อันเดอร์ซี ใต้ทะเล
sardine ซารฺดีน ปลาซาร์ดีน
coral คอ’เริล ปะการัง, หินปะการัง
seabed ซี’เบด พื้นดินใต้ทะเล, ก้นทะเล
kelp เคลพฺ สาหร่ายทะเลสีน้ำตาล

แชร์เลย