คำศัพท์ ชื่อวิชา วิชาเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ วิชาต่างๆ

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ ชื่อวิชา วิชาเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชื่อวิชา วิชาเรียน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Subject อ่านว่า ซับเจ็คทฺ แปลว่า วิชา)

ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Art อาร์ท วิชาศิลปะ
Astronomy แอสทรอน’โนมี วิชาดาราศาสตร์
Biology ไบออล’โลจี วิชาชีววิทยา
Botany บอท’ทะนี วิชาพฤกษศาสตร์ (ต้นไม้)
Chemistry เคม’มิสทรี วิชาเคมี
Chinese ไช’นิส วิชาภาษาจีน
Computer studies คัมพิว’เทอะ-สตัดดีซฺ วิชาคอมพิวเตอร์
English อิง’ลิช วิชาภาษาอังกฤษ
French เฟรนชฺ วิชาภาษาฝรั่งเศส
Geography จีออก’กระฟี วิชาภูมิศาสตร์
German เจอ’มัน วิชาภาษาเยอรมัน
Health education เฮลธฺ-เอ็ดจุเคเชิน วิชาสุขศึกษา
History ฮิส’ทรี วิชาประวัติศาสตร์
Homemaking โฮมฺเมคคิงฺ วิชาคหกรรม (งานบ้าน)
Japanese แจพ’พะนีซ วิชาภาษาญี่ปุ่น
Mathematics แมธธะแมท’ทิคซฺ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาเลข
Music มิว’ซิค วิชาดนตรี
Physical education ฟิสซิคซฺ-เอ็ดจุเคเชิน วิชาพลศึกษา
Physics ฟิส’ซิคซฺ วิชาฟิสิกส์
Science ไซ’เอินซฺ วิชาวิทยาศาสตร์
Social studies โซเชียล-สตัดดีซฺ วิชาสังคมศึกษา, การศึกษาเชิงสังคม
Thai ไท วิชาภาษาไทย

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้