คำศัพท์ ชื่อโรค อาการป่วย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชื่อโรค อาการป่วย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Disease อ่านว่า ดิซีส แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชื่อโรค อาการป่วย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Disease อ่านว่า ดิซีส แปลว่า โรค, โรคภัยไข้เจ็บ)

ชื่อโรค อาการป่วย ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
AIDS เอดสฺ เอดส์
allergy แอล’เลอจี โรคภูมิแพ้
Alzheimer’s disease อัลไซเมอร์สฺ-ดิซีส โรคสมองเสื่อม
asthma แอสมะ โรคหืด
cancer แคน’เซอร์ โรคมะเร็ง
chicken pox ชิคเคน-พอกซฺ โรคอีสุกอีใส
dengue fever เดงกิ-ฟีเวอร์ ไข้เลือดออก
diabetes ไดอะบี’ทิส โรคเบาหวาน
diarrhea ไดอะเรีย ท้องเสีย, ท้องเดิน, ท้องร่วง
eye infection อาย-อินแฟคเชิน โรคตาแดง
flu ฟลู ไข้หวัดใหญ่
gastritis แกสไทร’ทิส โรคกระเพาะอาหารอักเสบ
goiter กอย’เทอร์ โรคคอพอก, โรคคอหอยพอก
heart disease ฮารทฺ-ดิซีส โรคหัวใจ
herpes zoster เฮอร์พีส-ซอสเตอร์ งูสวัด
high blood pressure ไฮ-บลัด-เพรสเชอร์ โรคความดันโลหิตสูง
hydrophobia ไฮโดรโฟ’เบีย โรคพิษสุนัขบ้า
measles มี’เซิลซ โรคหัด
migraine ไม’เกรน อาการไมเกรน (ปวดหัวข้างเดียว)
mumps มัมพสฺ โรคคางทูม
poliomyelitis โพลิโอไมอะไล’ทิส โรคโปลิโอ
ringworm ริง-เวิร์ม โรคกลาก
scurvy สเคอ’วี โรคเลือดออกตามไรฟัน, โรคลักปิดลักเปิด
sty สตาย โรคตากุ้งยิง
tetanus เท’ทะนัส โรคบาดทะยัก
tinea ทิ’เนีย โรคเกลื้อน
tuberculosis ทิวเบอ’คิวโลซิส วัณโรค

แชร์เลย