คำศัพท์ บอกตำแหน่งที่ตั้ง ทิศทาง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บอกตำแหน่งที่ตั้ง ทิศทาง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล Position อ่านว่า พะซิช’เชิน แปลว่า […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ บอกตำแหน่งที่ตั้ง ทิศทาง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บอกตำแหน่งที่ตั้ง ทิศทาง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Position อ่านว่า พะซิช’เชิน แปลว่า ตำแหน่ง, ที่ตั้ง
Direction อ่านว่า ไดเรค’เชิน แปลว่า ทิศทาง

ตำแหน่ง ทิศทาง ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
top ทอพ ยอด, สูงที่สุด, ที่ระดับสูงสุด
middle มิด’เดิล ตรงกลาง, กลาง, กึ่งกลาง
bottom บอท’เทิม ฐาน, ก้น, ด้านล่าง
above อะบัฟว เหนือ, ข้างบน
below บิโล ต่ำ, ข้างล่าง, ข้างใต้, ใต้
around อะเราน์ดฺ รอบๆ
on ออน บน
under อันเดอะ ใต้
in อิน ใน
between บิทวีน ระหว่าง
among อะมัง ท่ามกลาง
in front of อิน-ฟรอนทฺ-ออฟ ข้างหน้า, ด้านหน้า
behind บิไฮดฺ ข้างหลัง, ด้านหลัง
near เนียร์ ใกล้
next to เน็กซทฺ-ทู ข้างๆ, ติดกับ
inside อินไซดฺ ด้านใน
outside เอาทฺ’ไซดฺ ด้านนอก
opposite ออพ’พะซิท ที่อยู่ตรงกันข้าม, ตรงข้าม
across อะครอส ข้าม
intersection อินเทอเซค’เชิน สี่แยก
left เลฟทฺ ซ้าย
right ไรทฺ ขวา
forward ฟอร์เวิร์ด ไปข้างหน้า
backward แบคเวิร์ด ไปข้างหลัง
towards ทูเวิร์ดสฺ ไปยัง
counterclockwise เคาเทอะคลอค’ไวซ ทวนเข็มนาฬิกา
clockwise คล็อคไวสฺ ตามเข็มนาฬิกา
column คอล’ลัมน์ แนวตั้ง
horizontal ฮอร์ริซอน’เทิล แนวนอน
north นอร์ธ ทิศเหนือ
south เซาธฺ ทิศใต้
east อีสทฺ ทิศตะวันออก
west เวสทฺ ทิศตะวันตก
northeast นอร์ธอีสทฺ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northwest นอรธฺเวสทฺ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
southwest เซาธฺเวสท์ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
southeast เซาธฺอีสทฺ ทิศตะวันออกเฉียงใต้

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 511

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้