การใช้ this that these those ในภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยค

เรียนภาษาอังกฤษ ฟรี บทเรียนภาษาอังกฤษมากมาย! คลิก english Google แล้วพิมพ์ อ.ต้นอมร
คลิกอ่าน >> คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 1,000 คำ
เทคนิค เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ให้ได้ผล

เรียนภาษาอังกฤษ เรื่อง การใช้ this, that, these และ those

This แปลว่า นี่, นี้
ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด ที่มีสิ่งเดียว

That แปลว่า นั่น, นั้น
ใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลตัวผู้พูด ที่มีสิ่งเดียว

These แปลว่า เหล่านี้
ใช้กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวผู้พูด ที่มีมากกว่า 1

Those แปลว่า เหล่านั้น
ใช้กับสิ่งที่อยู่ไกลตัวผู้พูด ที่มีมากกว่า 1

ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ

ประโยค: This is a book.
แปลว่า: นี่คือหนังสือเล่มหนึ่ง

ประโยค: This book is interesting.
แปลว่า: หนังสือเล่มนี้น่าสนใจ

ประโยค: I like this.
แปลว่า: ฉันชอบสิ่งนี้

ประโยค: That is my pencil.
แปลว่า: นั่นคือดินสอของฉัน

ประโยค: That pen is mine.
แปลว่า: ปากกานั้นเป็นของฉัน

เรียนภาษาอังกฤษจากตัวอย่างประโยคอื่นๆ

– What’s in this box?
– Come and look at this.
– Can I have one of these?
– Do you think this jacket looks a bit funny with these trousers?

อ่านแบบละเอียด คลิก >> การใช้ this that these those

ลองทำแบบฝึกหัด คลิกเลย
 แบบฝึกหัด this / that / these / those

 ติดตาม อ.ต้นอมร บนเฟซบุ๊ก ความรู้ดีๆ เพียบ!
facebook.com/tonie.amorn

 ติดตาม เพจเรียนภาษาอังกฤษฟรี บนเฟซบุ๊ก
facebook.com/ajtonamorn/
(ตั้งเป็น see first : เห็นโพสต์ก่อน ด้วยนะครับ)

 เข้ากลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ ฟรี
facebook.com/groups/english.tonamorn

เรียนภาษาอังกฤษ ต้องอ่าน ถ้าอยากเก่งอังกฤษ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ต้องรู้ 1,000 คำ พร้อมคำอ่าน
คำคมภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล
โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษ
 อาชีพภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียงเจ้าของภาษา
 เลขภาษาอังกฤษ 1-100 พร้อมฟังเสียง
ผลไม้ภาษาอังกฤษ พร้อมฟังเสียง
 สระภาษาอังกฤษ อักษรภาษาอังกฤษ วิธีสะกดคำ
 แนะนำตัวภาษาอังกฤษ ตัวอย่างมากมาย
 บทสนทนาภาษาอังกฤษ สถานการณ์ต่างๆ
 Tense เข้าใจง่าย สำหรับ เรียนภาษาอังกฤษ
 เขียนจดหมายภาษาอังกฤษ ตัวอย่างประโยคเพียบ

วิดีโอ เรียนภาษาอังกฤษ ประจำวัน

ฝึกพูดภาษาอังกฤษใช้ได้จริง คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอน จนถึงเข้านอน