คำศัพท์ ต้นไม้ พืช ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ต้นไม้ พืช ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ (Plant อ่านว่า แพลนทฺ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ต้นไม้ พืช ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล และคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้ (Plant อ่านว่า แพลนทฺ แปลว่า พืช)

ศัพท์หมวด พืช ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
aloe แอล’โล ว่านหางจระเข้
bamboo แบมบู ต้นไผ่
banana blossom บะแนนะ-บลอสเซิม หัวปลี
banyan แบน’เยิน ต้นไทร
betel palm บีเทิล-พาล์ม ต้นหมาก
branch บรานชฺ กิ่ง, ก้าน
bud บัด หน่อ
cactus แคค’ทัส ต้นกระบองเพชร, ตะบองเพชร
camphor แคม’เฟอะ การบูร
chamomile แคมะไมลฺ ต้นคาโมมายล์
eucalyptus ยูคะลิพ’ทัส ต้นยูคาลิปตัส
fern เฟิร์น ต้นเฟิร์น
fertilizer เฟอ’ทะไลเซอะ ปุ๋ย
flower เฟลา’เออะ ดอก, ดอกไม้
fruit ฟรูท ผล, ผลไม้
ginseng จิน’เซง โสม
golden shower tree โกลเดิน-เชาเออะ-ทรี ต้นราชพฤกษ์
grass แกรส ต้นหญ้า
growth โกรธฺ การเจริญเติบโต
herb เฮิร์บ สมุนไพร
jute จูท ปอกระเจา
leaf ลีฟ ใบ, ใบไม้
mahogany มะฮอก’กะนี ต้นมะฮอกกานี
maple เม’เพิล ต้นเมเปิล
mint มินทฺ ต้นมินต์, ต้นสะระแหน่
moss มอส ตะไคร่น้ำ, หญ้ามอส
oak โอค ต้นโอ๊ก
opium โอ’เพียม ฝิ่น
ovary โอ’วะรี รังไข่
palm tree พาล์ม-ทรี ต้นปาล์ม
papyrus พะไพ’รัส ต้นกก
parasite แพระไซทฺ กาฝาก
pedicel เพด’ดะเซล ก้านดอกไม้
petal เพท’เทิล กลีบดอก
pine ไพนฺ ต้นสน
pollen พอล’เลิน เกสร
pot พอท กระถางต้นไม้
resin เร’ซิน ยางไม้
root รูท ราก
seed ซีด เมล็ด, เมล็ดพืช, เมล็ดพันธุ์
seedling ซีด’ลิง ต้นอ่อน, ต้นกล้า, กล้าไม้
sensitive plant เซน’ซิทิฟว-พลานทฺ ไมยราบ
soil ซอยลฺ ดิน
spread สเพรด แพร่กระจาย (เกสร)
sprout สเพราทฺ แตกหน่อ, งอก, ออกหน่อ
stump สทัมพฺ ตอไม้
sugarcane ชูการ์เคน ต้นอ้อย
sunlight ซัน’ไลทฺ แสงแดด, แดด, แสงอาทิตย์, แสงตะวัน
teak ทีค ต้นสัก
thatch แธชฺ ใบจาก
thorn ธอร์น หนาม
tree ring ทรี-ริง วงปี, วงปีไม้ (วงเติบโตต้นไม้)
trunk ทรังคฺ ลำต้น
vine ไวน์ เถาวัลย์
water วอ’เทอะ น้ำ
weed วีด วัชพืช
willow วิล’โล ต้นวิลโลว์, ต้นหลิว
wilt วิลทฺ เหี่ยว, เฉา, โรยรา

แชร์เลย