คำศัพท์ ทำงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงาน การทำงาน ที่ทำงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล ศัพท์ การทำงาน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับงาน การทำงาน ที่ทำงาน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

ศัพท์ การทำงาน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Bonus โบ’นัส เงินโบนัส, เงินปันผลกำไร
Employed เอมพลอยฺด ถูกจ้าง
Employee เอมพลอยอี ลูกจ้าง, พนักงาน
Employer เอ็มพลอยเออะ นายจ้าง
Entrepreneur อานทระพระเนอ นักลงทุน
Evaluation อิแฝลยุเอฌัน การประเมินผล
Full-Time ฟูล-ไทมฺ ทำเต็มเวลา (งานหลัก, อาชีพหลัก)
Interview อิน’เทอวิว การสัมภาษณ์
Layoff เล’ออฟ การเลิกจ้าง
Maternity leave มะเทอ’นะที-ลีฟว ช่วงลาคลอด
Part-time พาร์ท-ไทมฺ ทำนอกเวลา (งานเสริม, อาชีพเสริม)
Probation โพรเบ’เชิน การทดลองงาน
Promotion พระโม’เชิน การเลื่อนตำแหน่ง
Raise เรส การขึ้นเงินเดือน
Resign รีไซน์’ ลาออก
Resignation เรสซิกเน’เชิน การลาออก
Résumé เรซูเม่ ใบประวัติ, แบบประวัติย่อ
Retirement รีไท’เออะเมินทฺ การปลดเกษียณ
Salary แซล’ละรี เงินเดือน, ค่าจ้างรายเดือน
Self-employed เซลฟฺ-เอมพลอยฺด เป็นนายจ้างตัวเอง (ทำธุรกิจส่วนตัว)
Strike สไทรคฺ การหยุดงานประท้วง
Supervisor ซูเพอะไว’เชอะ ผู้ดูแล, หัวหน้างาน
Time off ไทมฺ-ออฟ ช่วงวันหยุด
Trainee เทรนนี ผู้ฝึกงาน, ผู้ได้รับการฝึกหัด
Training period เทรนนิง-เพีย’เรียด ระยะฝึกงาน
Unemployed อันเอมพลอยดฺ ว่างงาน, ไม่มีงานทำ, ตกงาน
Vacation time เวเค’เชิน-ไทมฺ ช่วงลาพักร้อน

แชร์เลย