คำศัพท์ ท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด การท่องเที่ยว คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล คำศัพท์ การท่องเที่ยว คำอ่าน […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด การท่องเที่ยว คำศัพท์ที่ควรรู้เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ การท่องเที่ยว คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
5-Star hotel ไฟฟฺ-สทาร์-โฮเทล โรงแรมห้าดาว (มาตรฐานสูง)
Beach บีชฺ ชายหาด
Bungalow บัง’กะโล บังกะโล, บ้านพักตากอากาศ (ชั้นเดียว)
Bus ticket บัส-ทิค’คิท ตั๋วรถโดยสาร
Cruise ครูซ การล่องเรือ
Discount ดิส’เคาทฺ ส่วนลด, ลดราคา
Flight ไฟลทฺ เที่ยวบิน
Guest house เกสทฺ-เฮาซฺ เกสต์เฮาส์, โรงแรมขนาดเล็ก, บ้านรับรอง
High-season ไฮ-ซี’เซิน ฤดูท่องเที่ยว (ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวมากของปี)
Hiking ไฮคิง ปีนเขา
Hotel โฮเทล โรงแรม
Low-season โล-ซี’เซิน ไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยว (ช่วงที่มีนักท่องเที่ยวน้อยของปี)
Motel โมเทล’ โรงแรมแบบที่มีห้องนอนติดกับที่จอดรถ
Package Tour แพค’คิจ-ทัวร์ แพคเกจทัวร์ (มีบริษัททัวร์ดูแลพาเที่ยว)
Price ไพรซฺ ราคา
Rail pass เรล-พาส ตั๋วรถไฟ (แบบเหมาจ่าย)
Resort รีซอร์ท’ สถานที่พักตากอากาศ
Sight-seeing ไซทฺ-ซี’อิง ชมวิว, ชมทิวทัศน์
Skiing สคี’อิง การเล่นสกี
Ticket ทิค’คิท ตั๋ว
Tour Guide ทัวร์-ไกดฺ มัคคุเทศก์, คนนำเที่ยว
Train เทรน รถไฟ

แชร์เลย