คำศัพท์ ท่าเรือ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ท่าเรือ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล Port อ่านว่า พอร์ท แปลว่า ท่าเรือ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ท่าเรือ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

Port อ่านว่า พอร์ท แปลว่า ท่าเรือ

Pier อ่านว่า เพียร์ หมายถึง สะพานท่าเรือ (สะพานที่ยื่นออกไปในน้ำ)

ท่าเรือ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
port office พอรทฺ-ออฟฟิซ สำนักงานการท่าเรือ
container คอนเทนเนอร์ ตู้สินค้า, ตู้บรรจุสินค้า
fork-lift ฟอรคฺ-ลิฟทฺ รถยกสินค้า
warehouse แวร์’เฮาซฺ คลังสินค้า
cargo คาร์’โก สินค้า, สินค้าที่บรรทุก
crate เครท ลังสินค้า, กล่องขนาดใหญ่, ลังไม้
crane เครน ปั้นจั่นยกตู้สินค้า
boat โบท เรือ (ขนาดเล็ก)
ship ชิพ เรือขนาดใหญ่
deck เดค ดาดฟ้าเรือ
screw propeller สกรูว-โพรเพลเลอร์ ใบจักร, ใบพัด
captain แคพ’เทน กัปตันเรือ
crew ครู ลูกเรือ
post โพสทฺ หมุดหยุดเรือ (เสาที่ใช้คล้องเชือก)
anchor แอง’เคอะ สมอเรือ
quay คี ท่าเรือ, ท่าเทียบเรือ (แบบสะพานยื่น)
container terminal คอนเทนเนอร์-เทอร์มิเนิล สถานีขนถ่ายตู้สินค้า
customs house คัสเติมสฺ-เฮาสฺ สำนักงานศุลกากร
jetty เจท’ที สะพานเทียบเรือ
stevedore สตีฟวะดอร์ กรรมกรท่าเรือ, คนงานท่าเรือ
load โลด บรรทุก (สินค้า)
dockworker ดอคเวิร์คเคอร์ พนักงานท่าเรือ
dock ดอค อู่เรือ
lighthouse ไลทฺ’เฮาซฺ ประภาคาร

แชร์เลย