คำศัพท์ ธนาคาร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ธนาคาร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Bank อ่านว่า แบงคฺ แปลว่า ธนาคาร) […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ธนาคาร ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Bank อ่านว่า แบงคฺ แปลว่า ธนาคาร)

คำศัพท์ ธนาคาร ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
banker แบง’เคอร์ นายธนาคาร
bank clerk แบงคฺ-เคลิร์คฺ พนักงานธนาคาร
teller เทล’เลอะ พนักงานฝาก-ถอนเงิน
security guard ซีเคียวริที-การดฺ พนักงานรักษาความปลอดภัย
close circuit television (CCTV) โคลส-เซอคิท-เทลละวิเชิน (ซีซีทีวี) กล้องวงจรปิด, กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
vault วอลทฺ ห้องนิรภัย
passbook พาส’บุค สมุดฝาก-ถอนเงิน
cheque (check) เชค เช็ค
checkbook เช็คบุค สมุดเช็ค
cashier’s check แคชเชียร์สฺ-เช็ค เช็คสั่งจ่ายโดยธนาคาร
draft check ดราฟทฺ-เชค ตั๋วสั่งจ่ายเงิน
deposit slip ดิพอส’ซิท-สลิพ ใบฝากเงิน
pay in เปย์-อิน ฝากเงิน
account name อะเคานทฺ-เนม ชื่อบัญชี
account number อะเคานทฺ-นัมเบอร์ เลขที่บัญชี
amount อะเมานทฺ จำนวน, จำนวนรวม
signature ซิก’นะเชอะ ลายมือชื่อ, ลายเซ็น
savings account เซฟวิงสฺ-อะเคานทฺ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
statement สเตทเมินทฺ รายการความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชี
count เคาทฺ นับ
exchange อิคซฺเชนจฺ แลกเปลี่ยน
interest rate อิน’เทอริสทฺ-เรท อัตราดอกเบี้ย
Automatic Teller Machine (ATM) ออโทแมทิค-เทลเลอร์-มะชีน (เอทีเอ็ม) เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ
withdraw วิธดรอว์ ถอนเงิน
banknote แบงค์โนท ธนบัตร
coin คอยน์ เหรียญ
cash แคช เงินสด
credit card เครดิท-คารดฺ บัตรเครดิต

แชร์เลย