นิ้วมือ ภาษาอังกฤษ ทั้ง 5 นิ้ว พร้อมคำอ่าน

นิ้วมือ ทั้ง 5 นิ้ว ภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไรบ้าง อ่านว่าอะไร ก่อนอื่นก็ควรรู้จักกับคำศัพท์ที่อยู่ใกล้กับนิ้ว ก็คือ palm […]

นิ้วมือ ทั้ง 5 นิ้ว ภาษาอังกฤษ เรียกว่าอะไรบ้าง อ่านว่าอะไร ก่อนอื่นก็ควรรู้จักกับคำศัพท์ที่อยู่ใกล้กับนิ้ว ก็คือ

palm อ่านว่า พาล์ม แปลว่า ฝ่ามือ
finger อ่านว่า ฟิง’เกอะ แปลว่า นิ้ว, นิ้วมือ ซึ่งมีชื่อเรียกนิ้วแต่ละนิ้วเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้

นิ้วหัวแม่มือ หรือ นิ้วโป้ง ภาษาอังกฤษ เรียกว่า thumb อ่านว่า ธัมบฺ

นิ้วชี้ ภาษาอังกฤษ เรียกว่า index finger อ่านว่า อิน’เดคซฺ-ฟิง’เกอะ (เพราะเป็นนิ้วที่มักใช้สำหรับชี้สิ่งต่างๆ)

นิ้วกลาง ภาษาอังกฤษ เรียกว่า middle finger อ่านว่า มิด’เดิล-ฟิง’เกอะ (เพราะเป็นนิ้วที่อยู่ตรงกลาง)

นิ้วนาง ภาษาอังกฤษ เรียกว่า ring finger อ่านว่า ริง-ฟิง’เกอะ (เพราะเป็นนิ้วที่มักใส่แหวน โดยเฉพาะแหวนหมั้นและแหวนแต่งงาน)

นิ้วก้อย ภาษาอังกฤษ เรียกว่า little finger อ่านว่า ลิท’เทิล-ฟิง’เกอะ หรือบางครั้งอาจเรียกนิ้วก้อยว่า pinky อ่านว่า พิงคฺกิ ซึ่งมีสำนวนเกี่ยวกับการให้คำสัญญา คือ pinky swear หมายถึง การให้คำสัญญาโดยการเกี่ยวนิ้วก้อยกัน

คำศัพท์เกี่ยวกับ นิ้วมือ ภาษาอังกฤษ อื่นๆ ที่น่าสนใจ

nail อ่านว่า เนลฺ แปลว่า เล็บ
knuckle อ่านว่า นัค’เคิล แปลว่า ข้อนิ้วมือ, มะเหงก
knucklebone อ่านว่า นัค’เคิลโบน แปลว่า กระดูกข้อนิ้วมือ
wrist อ่านว่า ริสทฺ แปลว่า ข้อมือ
hand อ่านว่า แฮนดฺ แปลว่า มือ

แชร์เลย