คำศัพท์ บนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล On the plane อ่านว่า ออน-เฑอะ-เพลนฺ […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ บนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

On the plane อ่านว่า ออน-เฑอะ-เพลนฺ แปลว่า บนเครื่องบิน

On the airplane อ่านว่า ออน-ฑิ-แอร์เพลนฺ แปลว่า บนเครื่องบิน

คำศัพท์ บนเครื่องบิน ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
cabin แคบ’บิน ห้องโดยสาร
overhead compartment โอเวอร์เฮด-คอมพารทฺเมินทฺ ช่องเก็บของเหนือศีรษะ
aisle ไอเอิล ทางเดินระหว่างที่นั่ง
aisle seat ไอเอิล-ซีท ที่นั่งติดทางเดิน
window seat วินโดว์-ซีท ที่นั่งติดหน้าต่าง
middle seat มิดเดิล-ซีท ที่นั่งตรงกลาง
seat belt ซีท-เบลทฺ เข็มขัดนิรภัย
tray-table เทรย์-เท’เบิล โต๊ะพับหลังพนักเก้าอี้
seat pocket ซีท-พ็อคเก็ท กระเป๋าหลังที่นั่ง
emergency card อิเมอ’เจนซี-คารดฺ บัตรอธิบายเหตุฉุกเฉิน
emergency exit อิเมอเจนซี-เอ็กซิท ทางออกฉุกเฉิน
galley แกลลีย์ ห้องเตรียมอาหาร (ห้องครัว) บนเครื่องบิน
lavatory แลฟ’วะทอรี ห้องสุขา, ห้องน้ำ, ห้องส้วม
call button คอล-บัท’เทิน ปุ่มเรียกพนักงาน – เจ้าหน้าที่บนเครื่องบิน
life vest ไลฟ์-เวสทฺ เสื้อชูชีพ
oxygen mask ออกซิเจน-แมสคฺ หน้ากากออกซิเจน
airsick แอร์’ซิค เมาเครื่องบิน
airsickness bag แอร์ซิคเนสฺ-แบ็กฺ ถุงอาเจียน
economy class อิคอนนะมี-คลาส ที่นั่งชั้นประหยัด
business class บิซฺเนส-คลาส ที่นั่งชั้นธุรกิจ
first class เฟิร์สทฺ-คลาส ที่นั่งชั้นหนึ่ง (แพงที่สุด)
cockpit คอค’พิท ห้องนักบิน
pilot ไพ’เลิท นักบิน
co-pilot โค-ไพเลิท ผู้ช่วยนักบิน
take off เทค-ออฟ เครื่องบินขึ้น
land แลนดฺ เครื่องบินลง
terrorist เทอระริสทฺ ผู้ก่อการร้าย
hijack ไฮ’แจค การจี้เครื่องบิน, ปล้นเครื่องบินกลางทาง

แชร์เลย