คำศัพท์ การบรรยายเสื้อผ้า ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การบรรยายเสื้อผ้า ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Describing Clothes อ่านว่า เดสไครบิง-โคลธซฺ แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ การบรรยายเสื้อผ้า ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Describing Clothes อ่านว่า เดสไครบิง-โคลธซฺ แปลว่า การบรรยายเสื้อผ้า)

ศัพท์บรรยายเสื้อผ้า ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
fashionable แฟเชินนะเบิล ทันสมัย
old-fashioned โอลดฺ-แฟเชินดฺ ล้าสมัย, เชย
large ลาร์จฺ (ขนาด) ใหญ่
medium มี’เดียม (ขนาด) กลาง
small สมอล (ขนาด) เล็ก
fit ฟิท (ขนาด) พอดีตัว
loose ลูสฺ หลวม
cotton คอท’เทิน ผ้าฝ้าย
lace เลส ผ้าลูกไม้
silk ซิลคฺ ผ้าไหม
denim เดนิม ผ้าเดนิม, ผ้ายีน
linen ลินเนิน ผ้าลินิน
wool วูล ผ้าขนสัตว์
leather เลธ’เธอะ หนัง, หนังสัตว์
nylon ไนลอน ผ้าไนลอน
velvet เวลเว็ท ผ้ากำมะหยี่
corduroy คอ’ดะรอย ผ้าลูกฟูก
satin ซาติน ผ้าแพรต่วน
plain เพลน สีล้วน, สีพื้น (ไม่มีลาย)
print พรินทฺ ลายพิมพ์
striped สไตรพทฺ ลายทาง
floral ฟลอรอล ลายดอก
polka-dot พอลคะ-ดอท ลายจุด
plaid แพลด ลายแถบตาราง
checked เช็คทฺ ลายตารางหมากรุก
pleat พลีท จีบผ้า
pale เพล ซีด
stain สเตน รอยเปื้อน, รอยเลอะ, คราบสกปรก
rip ริพ ฉีกขาด

แชร์เลย