คำศัพท์ บริเวณก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บริเวณก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Construction site อ่านว่า คอนสตรัคเชิน-ไซทฺ แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บริเวณก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Construction site อ่านว่า คอนสตรัคเชิน-ไซทฺ แปลว่า บริเวณก่อสร้าง)

บริเวณก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
engineer เอนจินเนียร์ วิศวกร
architect อาร์’คิเทคทฺ สถาปนิก
foreman ฟอร์’เมิน หัวหน้าคนงาน
construction worker คันสทรัค’เชิน-เวิร์คเคอร์ คนงานก่อสร้าง
painter เพน’เทอร์ ช่างทาสี
mason เม’เซิน ช่างก่ออิฐ
plumber พลัมเมอร์ ช่างประปา
welder เวลเดอร์ ช่างเชื่อม, ช่างบัดกรี, ช่างเชื่อมโลหะ
safety helmet เซฟที-เฮลเม็ท หมวกนิรภัย
blueprint บลู’พรินทฺ พิมพ์เขียว
scaffolding สแคฟ’โฟลดิง นั่งร้าน, โครงยกพื้น, โครงเหล็กนั่งร้าน
crane เครน ปั้นจั่น
pile ไพล์ เสาเข็ม
excavator เอคซฺ’คะเวเทอะ รถตักดิน, รถขุดดิน
bulldozer บูล’โดเซอะ รถแทรกเตอร์เกลี่ยดิน (ตีนตะขาบ)
steamroller สตีม’โรเลอร์ รถบดถนน
cement mixer truck ซิเมนทฺ-มิกเซอร์-ทรัค รถผสมปูน
girder เกอร์เดอร์ คาน, คานขนาดใหญ่
hook ฮุค ตะขอเกี่ยว
steel rod สตีล-รอด เหล็กเส้น
wire ไว’เออะ ลวด, สายโลหะ
cement ซิเมนทฺ ปูนซีเมนต์
gravel แกรฟ’เวิล ก้อนกรวด, กรวด
sand แซนดฺ ทราย
sawdust ซอว์ดัสทฺ ขี้เลื่อย
plank แพลงคฺ ไม้กระดาน
plywood พลาย’วูด ไม้อัด
sawhorse ซอว์ฮอรสฺ ม้าเลื่อย
concrete post คอนครีท-โพสทฺ เสาคอนกรีต
brick บริค ก้อนอิฐ
crowbar โครว์บาร์ ชะแลง
shovel ชัฟ’เวิล พลั่ว
stepladder สเตพฺแลดเดอร์ บันไดพับได้
toolbox ทูลบอกซฺ กล่องเครื่องมือ
axe แอกซฺ ขวาน
saw ซอว์ เลื่อย
hacksaw แฮคซอว์ เลื่อยตัดโลหะ, เลื่อยตัดเหล็ก
spokeshave สโพค’เชฟว กบขัดไม้, กบไสไม้
tape measure เทพฺ-เมชเชฺอะ ตลับเมตร
pickaxe พิคแอกซฺ อีเต้อ (สำหรับขุด)
sledgehammer สเลดจฺแฮมเมอร์ ค้อนขนาดใหญ่, ค้อนทุบขนาดใหญ่
hammer แฮมเมอร์ ค้อน
nail เนล ตะปู
screw สกรูว์ ตะปูเกลียว
screwdriver สครูไดร’เวอะ ไขควง
electric drill อีเลคทริค-ดริล สว่านไฟฟ้า
pliers ไพลเออรสฺ คีม, คีมปากนกแก้ว
chain เชน โซ่
rust รัสทฺ สนิม
paint เพนทฺ สี
paint thinner เพนทฺ-ธินเนอร์ ทินเนอร์ผสมสี
paintbrush เพนทฺบรัช แปรงทาสี

แชร์เลย