คำศัพท์ บุคลิก ลักษณะนิสัย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บุคลิก ลักษณะนิสัย อุปนิสัย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Character อ่านว่า แค’ริคเทอะ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ บุคลิก ลักษณะนิสัย อุปนิสัย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (Character อ่านว่า แค’ริคเทอะ แปลว่า บุคลิกลักษณะ, อุปนิสัย, ความประพฤติ)

คำศัพท์ บุคลิก ลักษณะนิสัย คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
ambitious แอมบิช’เชิส ทะเยอทะยาน, มักใหญ่ใฝ่สูง
calm คาล์ม สงบ, นิ่ง, ใจเย็น
cheerful เชียร์’ฟูล ร่าเริง, สดใส
clumsy คลัม’ซี ซุ่มซ่าม, เงอะงะ
cold-hearted โคลดฺ-ฮาร์ท’ทิด เย็นชา
confident คอน’ฟิเดินทฺ มั่นใจ, เชื่อมั่นในตัวเอง
creative ครีเอ’ทิฟว มีความคิดริเริ่ม, มีความคิดสร้างสรรค์
easy-going อีซี-โกอิง ง่ายๆ สบายๆ
extravagant เอคซฺตราวะเกินทฺ ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ, สุรุ่ยสุร่าย
friendly เฟรนดฺ’ลี เป็นมิตร, เป็นกันเอง
frugal ฟรู’เกิล ประหยัด, มัธยัสถ์
generous เจน’นะเริส ใจกว้าง, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, มีน้ำใจ
greedy กรีด’ดี ตะกละ, ละโมบ, โลภ
honest ออน’นิสทฺ ซื่อตรง, สุจริต, ซื่อสัตย์
kind ไคดฺ ใจดี, มีเมตตา
lazy เล’ซิ เกียจคร้าน, ขี้เกียจ, เฉื่อยชา
naughty นอ’ที ซุกซน
neat นีท มีระเบียบ, เรียบร้อย, สะอาด
patient เพ’เชินท อดทน, อดกลั้น
playful เพล’ฟูล ขี้เล่น, สนุกสนาน
polite พะไลทฺ’ สุภาพ, เรียบร้อย, นอบน้อม, มีมารยาท
rude รูด หยาบคาย, ไม่สุภาพ
selfish เซลฟฺ’ฟิช เห็นแก่ตัว, เห็นแก่ได้
sensitive เซน’ซิทิฟว ความรู้สึกไว, อารมณ์อ่อนไหวง่าย
serious ซี’เรียส เคร่งขรึม, เคร่งครัด, จริงจัง
sociable โซ’ชะเบิล ชอบเข้าสังคม, ชอบพบปะผู้คน
stingy สทิน’จี ขี้เหนียว, ตระหนี่
strict สทริคทฺ เข้มงวด, กวดขัน, เคร่งครัด
stubborn สทับ’เบิร์น ดื้อรั้น, หัวแข็ง
sympathetic ซิมพะเธท’ทิค เห็นอกเห็นใจ, สงสาร
talkative ทอลคฺ’คะทิฟว ช่างพูด, ช่างคุย, ช่างเจรจา, พูดมาก

แชร์เลย