คำศัพท์ ส่วนประกอบบ้าน & รอบๆ บ้าน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนประกอบของบ้าน และสิ่งต่างๆ บริเวณรอบบ้าน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (House อ่านว่า เฮาซฺ […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ส่วนประกอบของบ้าน และสิ่งต่างๆ บริเวณรอบบ้าน ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (House อ่านว่า เฮาซฺ แปลว่า บ้าน)

ส่วนประกอบบ้าน & รอบๆ บ้าน คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
front steps ฟรันทฺ-สเทพฺส ขั้นบันไดหน้าบ้าน
door ดอร์ ประตู
doorway ดอร์เวย์ ทางเข้าประตู
doorbell ดอร์เบล กริ่งหน้าประตู
door bolt ดอร์-โบลทฺ กลอนประตู
doorknob ดอร์นอบ ลูกบิดประตู
screen door สครีน-ดอร์ ประตูมุ้งลวด
hinge ฮินจฺ บานพับ
terrace เทอเรส ระเบียง, ชานบ้าน
patio แพทิโอ ลานหน้าบ้าน
window วิน’โด หน้าต่าง
window sill วิน’โด-ซิล ขอบหน้าต่าง
window shade วิน’โด-เชด ม่านกันแดด
shutter ชัท’เทอะ บานหน้าต่าง, หน้าต่างบานเกล็ด
grille กริล ลูกกรงหน้าต่าง
chimney ชิม’นี ปล่องไฟ, ปล่องควัน
tile ไทลฺ กระเบื้อง
roof รูฟ หลังคา
weather vane เวธฺเฑอะ-เวน กันหันสำหรับชี้ทิศทางลม
attic แอท’ทิค ห้องใต้หลังคา
post โพสทฺ เสา
wall วอล กำแพง, ผนัง
antenna แอนเทน’นะ เสาอากาศ, สายอากาศ
satellite dish แซท’ทะไลทฺ-ดิช จานดาวเทียม
garage การ์ราจฺ’ โรงรถ, อู่, อู่ซ่อมรถ
awning ออ’นิง กันสาด, ผ้าใบบังแดด
gutter กัทเทอะ รางน้ำฝน
fence เฟนซฺ รั้ว
tree ทรี ต้นไม้
mailbox เมลบอกซฺ ตู้จดหมาย, ตู้ไปรษณีย์
key คี กุญแจ, ลูกกุญแจ
key chain คี-เชน พวงกุญแจ
lock ลอค แม่กุญแจ
lawn ลอน สนามหญ้า, สนาม
lawn mower ลอน-โมเวอะ เครื่องตัดหญ้า
hedge clippers เฮดจฺ-คลิพเพอรฺส กรรไกรตัดหญ้า
bush บุช พุ่มไม้
doghouse ด็อกเฮาซฺ บ้านสุนัข, ที่พักของสุนัข
leash ลีช สายรั้ง, เชือกจูงสุนัข
dog collar ด็อก-คอล’ละ ปลอกคอสุนัข
small bell สมอล-เบล ลูกกระพรวน
gate เกท ประตูรั้ว, ทางเข้าออก, ประตูเข้าออก
jar จาร์ ตุ่ม, โอ่ง
watering can วอเทอะริง-แคน บัวรดน้ำต้นไม้, ภาชนะรดน้ำต้นไม้
hose โฮซ สายยาง
water meter วอเทอะ-มิเทอะ มาตรวัดน้ำ, มิเตอร์น้ำ
pipe ไพพฺ ท่อน้ำ
drain เดรน ท่อระบายน้ำ
neighbor เนเบอะ เพื่อนบ้าน
ceiling ซีลิง เพดาน
trapdoor แทรพดอร์ ประตูลับ (บนพื้น)
floor ฟลอร์ พื้น, พื้นห้อง
doormat ดอร์แม็ท พรมเช็ดเท้าหน้าประตู
stair สแทร์ บันได
banister แบน’นิสเทอะ ราวบันได, ราวระเบียง, ราวเฉลียง
step สเทพ ขั้นบันได, ธรณีประตู
household remedy เฮาซฺ’โฮลดฺ-เรม’มิดี ยาสามัญประจำบ้าน
balcony แบล’คะนี ระเบียง
upstairs อัพสแทร์ซ’ ชั้นบน
downstairs ดาว’สแทร์ซ ชั้นล่าง
host โฮสทฺ เจ้าบ้าน
mousetrap เมาซฺแทรพฺ กับดักหนู

แชร์เลย