คำศัพท์ ของโบราณ ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของโบราณ ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (History อ่านว่า ฮิสทริ แปลว่า […]

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของโบราณ ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล (History อ่านว่า ฮิสทริ แปลว่า ประวัติศาสตร์)

ประวัติศาสตร์ โบราณ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
ancient เอน’เชินทฺ โบราณ, เก่าแก่, โบราณกาล
archeologist อาร์คีโอลิสทฺ นักโบราณคดี
explorer เอคซฺพลอ’เรอร์ นักสำรวจ
exploration เอคซฺพลอเร’เชิน การสำรวจ, การค้นหา
discover ดิสคัฟ’เวอร์ การค้นพบ
ice age ไอซฺ-เอจ ยุคน้ำแข็ง
stone age สโตน-เอจ ยุคหิน
ruin รู’อิน ซากปรักหักพัง
chronicle ครอน’นิเคิล จดหมายเหตุ, บันทึกเหตุการณ์
stone inscription สโตน-อินสคริพเชิน ศิลาจารึก
mystery มิส’เทอรี ความลึกลับ, ความพิศวง
dinosaur ได’โนซอร์ ไดโนเสาร์
mammoth แมม’เมิธ ช้างแมมมอธ
sabertooth เซเบอร์ทูธ เสือเขี้ยวดาบ
bronze บรอนซฺ ทองสัมฤทธิ์
tribe ไทรบฺ ชนเผ่า
bushman บุชเมิน คนป่า
hunter ฮันเทอร์ นายพราน, พรานป่า
hunt ฮันทฺ ล่าสัตว์, ล่า
slingshot สลิง’ชอท หนังสติ๊ก
dodo โดโด นกโดโด
boomerang บูมเมอแรง ไม้ที่มีลักษณะโค้งแบน เมื่อขว้างไปแล้วจะย้อนกลับมาหาผู้ขว้าง
migrate ไม’เกรท อพยพ
pyramid พีระมิด พีระมิด
sphinx สฟิงซฺ รูปปั้นสฟิงซ์ (สัตว์อียิปต์โบราณ ส่วนหัวเป็นมนุษย์ ลำตัวเป็นสิงโต)
mummy มัม’มี มัมมี่ (ศพแห้งและไม่เน่า)
papyrus พะไพเริส กระดาษปาปิรัส (กระดาษสมัยโบราณ)
scroll สโครล ม้วนกระดาษที่ใช้เขียนในสมัยโบราณ
hieroglyph ไฮเรอกลิฟ อักษรอียิปต์โบราณ
arch อารคฺ ซุ้มประตู
pottery พอทเทอรี เครื่องปั้นดินเผา, ภาชนะดินเผา
amulet แอม’มิวเลท เครื่องราง, ของขลัง
tarot แทโร ไพ่ทาโรต์
treasure เทรช’เชอร์ ขุมทรัพย์, สมบัติ
chest เชสทฺ หีบสมบัติ
keyhole คีย์’โฮล รูกุญแจ
pirate ไพ’เรท โจรสลัด
prison พริ’เซิน คุก, เรือนจำ, สถานที่คุมขัง
prisoner พริ’เซินเนอร์ นักโทษ, ผู้ต้องหา, ผู้ต้องขัง
gladiator แกล’ดีเอเทอร์ นักสู้ในยุคโรมันโบราณ
castle คาส’เซิล ปราสาท
turret เทอ’ริท หอคอย
moat โมท คูเมือง
fortress ฟอร์เทิรสฺ ป้อมปราการ, ที่มั่น
gallows แกล’โลวซฺ ที่แขวนคอนักโทษ, ตะแลงแกง
basement เบส’เมินทฺ ห้องใต้ดิน
torch ทอร์ชฺ คบไฟ, ไต้
sconce สคอนซฺ เชิงเทียนติดผนัง
tunnel ทัน’เนิล อุโมงค์
bunker บัง’เคอร์ หลุมหลบภัย
carriage แคริจฺ รถม้า
coachman โคชเมิน คนขับรถม้า, สารถี
cart คาร์ท เกวียน
litter ลิท’เทอร์ แคร่, เกี้ยว, เสลี่ยง
slave สลาฟ ทาส, บ่าว, ขี้ข้า, ข้ารับใช้
scourge สเคิร์จฺ เฆี่ยน, โบย, หวด
weal วีล รอยเฆี่ยน, รอยแส้หรือหวาย, รอยโบย
goldsmith โกลด’สมิธ ช่างทอง
blacksmith แบล็คสมิธ ช่างตีเหล็ก
furnace เฟอร์นิซ เตาหลอม
war วอร์ สงคราม
army อาร์’มี กองทัพ, กองทหาร
hostage ฮอส’ทิจฺ ตัวประกัน, เชลย
chariot แช’เรียท รถม้าศึก, ราชรถ
cavalry แคฟ’วัลรี กองทหารม้า, เหล่าทหารม้า
cannon แคน’เนิน ปืนใหญ่
fusil ฟิว’เซิล ปืนคาบศิลา
bullet บูล’ลิท กระสุนปืน, ลูกปืน, ลูกกระสุน
bang แบง เสียงปืนดัง (ปัง)
bomb บอมบฺ ระเบิด
spear สเปียร์ หอก, ทวน, หลาว
club คลับ กระบอง
sword ซอรดฺ ดาบ
hilt ฮิลทฺ ด้ามมีด, ด้ามกริช, ด้ามดาบ, ด้ามอาวุธ
scabbard สแคบ’เบิร์ด ฝักดาบ, ปลอกมีด, ฝักมีด
shield ชีลดฺ โล่, เกราะกำบัง, สิ่งป้องกัน
armor อาร์’เมอร์ เสื้อเกราะ
saddle แซด’เดิล อานม้า
horseshoe ฮอรสฺชู เกือกม้า
rein เรน สายบังเหียน, บังเหียน
kill คิล ฆ่า
die ดาย ตาย
tomb ทูม สุสาน
grave เกรฟฺ หลุมฝังศพ
headstone เฮดสโตน แผ่นหินจารึกหน้าหลุมฝังศพ
rest in peace (RIP) เรสทฺ-อิน-พีซ (อาร์ไอพี) ขอให้ไปสู่สุคติ
victory วิค’เทอรี ชัยชนะ
hero ฮี’โร วีรบุรุษ
heroine เฮ’โรอิน วีรสตรี
emperor เอม’เพอเรอร์ จักรพรรดิ
empire เอม’ไพเออร์ จักรวรรดิ
nobleman โน’เบิลเมิน ขุนนาง, คนชั้นสูง
philosopher ฟิลอเซอเฟอร์ นักปราชญ์
astrologer แอสทรอ’โลเจอร์ โหราจารย์, โหร
warrior วอ’ริเออร์ นักรบ
samurai แซมูไร ซามูไร
ninja นินจะ นินจา
eunuch ยู’นัค ขันที
palace แพ’เลส พระราชวัง, ตำหนัก
shrine ไชรนฺ ศาลเจ้า
cauldron คอลเดริน หม้อต้มขนาดใหญ่
dictator ดิคเท’เทอร์ ผู้เผด็จการ
Pope โพพ สันตะปาปา, โป๊ป, สังฆราช
hermit เฮอร์’มิท ฤๅษี, ดาบส
historian ฮิสตอ’เรียน นักประวัติศาสตร์
composer คัมโพส’เซอร์ นักแต่งเพลง, ผู้ประพันธ์เพลง
poet โพ’อิท กวี, นักแต่งโคลงกลอน
poem โพ’เอิม โคลง, กลอน, บทกวี
cartographer คาร์ทอกระเฟอร์ นักเขียนแผนที่
dynamite ได’นะไมทฺ ระเบิดไดนาไมต์
nuclear bomb นิวเคลียร์-บอมบฺ ระเบิดนิวเคลียร์
missile มิส’ไซลฺ ขีปนาวุธ
mosaic โมเซ’อิค กระเบื้องโมเสค
antique แอนทิค ของโบราณ, โบราณวัตถุ
abacus แอบบะเคิส ลูกคิด
camera obscura แคมเมอระ-อับสคิวระ กล้องรูเข็ม
chinaware ไชนะแวร์ เครื่องลายคราม, เครื่องสังคโลก
sundial ซัน’ไดอัล นาฬิกาแดด
telegram เทล’ลิแกรม โทรเลข
typewriter ไทพฺ’ไรเทอร์ เครื่องพิมพ์ดีด
grandfather clock แกรนฟาเธอร์-คล็อค นาฬิกาลูกตุ้มโบราณ
pendulum เพน’ดิวลัม ลูกตุ้ม
cuckoo clock คุคคู-คล็อค นาฬิกากุ๊กกู
pocket watch พอคเค็ท-วอทชฺ นาฬิกาพก
jukebox จูค’บอคซฺ ตู้เพลง (เล่นโดยการหยอดเหรียญ)
phonograph โฟ’โนกราฟ เครื่องเล่นจานเสียง – แผ่นเสียง
record เรคคอร์ด จานเสียง, แผ่นเสียง
cassette tape คาสเซทฺ-เทพ เทปตลับ
cassette player คาสเซทฺ-เพลเยอร์ เครื่องเล่นเทป
video cassette วิดีโอ-คาสเซทฺ ตลับเทปโทรทัศน์
loom ลูม เครื่องทอผ้า, กี่, หูก
megaphone เมกกะโฟน โทรโข่ง
trishaw ไทรชอว์ รถสามล้อถีบ

แชร์เลย