คำศัพท์ ประเภทหนังสือ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์การเรียก ประเภทหนังสือ เป็นภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล ประเภทหนังสือ ภาษาอังกฤษ […]

Home/คำศัพท์ภาษาอังกฤษ/คำศัพท์ ประเภทหนังสือ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมคำอ่าน คำแปล

คำศัพท์การเรียก ประเภทหนังสือ เป็นภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ พร้อมคำอ่าน คำแปล

ประเภทหนังสือ ภาษาอังกฤษ คำอ่าน อ่านว่า คำแปล แปลว่า
Author ออ’เธอร์ ผู้แต่ง
Autobiography ออโทไบออก’กระฟี อัตชีวประวัติ
Biography ไบออก’กระฟี ชีวประวัติ
Book บุค หนังสือ
Catalogue แคท’ทะลอก รายการสินค้า
Comic book คอม’มิค-บุค หนังสือการ์ตูน
Cook book คุค-บุค ตำราทำอาหาร, คู่มือทำอาหาร
Fiction ฟิค’เชิน เรื่องแต่ง
Magazine แมก’กะซีน นิตยสาร
Mystery novel มิส’เทอรี-นอฟ’เวิล นิยายสืบสวน
Newspaper นิวซ’เพเพอะ หนังสือพิมพ์
Non-fiction นอน-ฟิคเชิน เรื่องจริง
Novel นอฟ’เวิล นิยาย
Poetry book โพ’อิทรี-บุค หนังสือบทกวี, กวีนิพนธ์
Publisher พับ’ลิเชอะ ผู้ตีพิมพ์
Romance novel โรแมนซฺ’-นอฟ’เวิล นิยายรัก
Self-help book เซลฟฺ-เฮลพฺ-บุค คู่มือพัฒนาตัวเอง
Short story ชอร์ท-สทอ’รี เรื่องสั้น
Text book เทคซฺทฺ-บุค ตำราเรียน
Trade journal เทรด-เจอร์’เนิล วารสารสำหรับนักธุรกิจ

แชร์เลย

ให้คะแนนบทเรียนนี้

Average rating 5 / 5. Vote count: 308

เป็นคนแรกที่ให้คะแนนบทเรียนนี้